Dimission

Adgangskrav og optagelsesprøve

Du skal være erklæret uddannelsesparat fra folkeskolen for at søge gymnasiet. Desuden skal du opfylde krav om karaktergennemsnit. Opfylder du disse krav, kan du ansøge på optagelse.dk senest 1. marts. Har du spørgsmål vedrørende ansøgning, optagelse eller adgangskrav, kan du kontakte skolens kontor på telefon og mail.
Telefon: 4586 3311
Mail: gymnasiet@rungsted-gym.dk

Telefon: 4586 3311
Mail: gymnasiet@rungsted-gym.dk

 

De centrale datoer
1. marts Ansøgningsfrist
31. marts Kvitteringsbrev
29. april Reservationsbrev
30. juni Brev om optagelse

 

Ansøgning om optagelse
Alle der aflægger 9. klasses afgangseksamen og samtidig er vurderet uddannelsesparate, kan søge om optagelse på Rungsted Gymnasium. Hvis der er flere ansøgere end gymnasiet har plads til/er blevet fordelt med, vil elever fordeles på baggrund af afstandskriteriet til gymnasiet.

I ansøgningen skal du angive gymnasium, sprog 2 og kunstnerisk fag. Du skal ikke angive studieretning, men du kan her på hjemmesiden se, hvilke studieretninger vi udbyder. Du vælger først studieretning i oktober måned efter du er startet.

Når du har ansøgt vil du i slutningen af marts modtage en kvittering for modtagelse af din ansøgning via e-boks. Her vil der stå at vi har reserveret plads til dig på gymnasiet. Forfordelingsudvalget vil herefter se på fordelingen til de enkelte gymnasier. Hvis der er ansøgere, der ikke får plads på Rungsted Gymnasium, vil disse modtage reservationsbrev fra en anden skole, som har plads.

Den 29. april 2022 vil disse reservationsbreve sendes via e-boks. Din plads er nu reserveret indtil sommer, hvor vi først endeligt kan se, hvem der opfylder betingelserne for optagelse på uddannelsen, når der har været afholdt eksamen i 9. eller 10. klasse, og enkelte elever tilmed har været til optagelsesprøver med efterfølgende samtaler.

I slutningen af juni, hvor resultaterne af prøverne og samtalerne foreligger, vil vi kunne se, om du opfylder adgangskravene. Opfylder du adgangskravene, vil du hurtigt herefter få besked om endelig optagelse. Alle breve sendes til din og dine forældres e-boks. Det er derfor vigtigt, at du har en e-boks, således at du kan modtage information fra os.

 

Optagelseskrav
Siden sommeren 2019 er nedenstående optagelsesregler for optagelse på de gymnasiale uddannelser gældende.

For at have retskrav på optagelse til den 3-årige almene studentereksamen (STX) skal du:

 • have søgt rettidigt i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse
 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse i folkeskolen eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed
 • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen
 • have bekræftet det faglige niveau (5,0) fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.

Har du ikke bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen har du dog krav på optagelse, hvis dit karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver er på mindst 3,0. Har du mindst 2,0 men under 3,0 og gennemfører en vejledningssamtale med gymnasiets leder, har du også krav på optagelse.

Kilde og yderligere info, læs her

 

Optagelsesprøve

Der indkaldes til optagelsesprøve samt efterfølgende samtale for de ansøgere, der ikke umiddelbart opfylder forudsætningerne for at blive optaget. Se optagelseskravene herover.

Det er den skole, du har valgt som 1. prioritet, der indkalder dig. Det er også her, du skal til optagelsesprøve og optagelsessamtale, selvom du evt. har fået reserveret plads på en anden skole.

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser er en centralt stillet skriftlig prøve i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. Prøven varer i 4 timer. Prøven bedømmes med bestået eller ikke-bestået.

Optagelsessamtalen afholdes, når resultatet af optagelsesprøven er klar. Samtalen tager udgangspunkt i:

 • resultatet af optagelsesprøve
 • ​resultatet af den seneste uddannelsesparathedsvurdering
 • din studievalgsportfolio

En bestået optagelsesprøve er altså i sig selv ikke nok til at blive optaget på uddannelsen.

 

Optagelsesprøven i juni er for de ansøgere, der på forhånd ved, at de skal til optagelsesprøve.

Det kan fx være:

 • ansøgere fra prøvefrie skoler
 • ansøgere fra efterskoler, hvor der ikke aflægges prøve
 • ansøgere, der ikke har 2. fremmedsprog fra folkeskolen
 • ansøgere, der har været syge ved en af prøverne til folkeskolens afgangseksamen
 • ansøgere, der har søgt om optagelse for sent
 • ansøgere til en 3-årig gymnasial uddannelse, der ikke søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, kan du med fordel vælge at gå op til den tidlige optagelsesprøve, selv om du kan blive optaget direkte, hvis du får mindst 6,0 i gennemsnit af de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen.

 

Optagelsesprøven i august er for øvrige ansøgere. Det er:

 • ansøgere, der er vurderet uddannelsesparate, men som ikke består folkeskolens afgangseksamen
 • ansøgere, som får et karaktergennemsnit på mindre end 2,0 af de lovbundne prøver
 • ansøgere, som er vurderet ikke-uddannelsesparate og ikke gik op til den tidlige optagelsesprøve
 • øvrige ansøgere, der skal aflægge prøven for at kunne optages på den ønskede uddannelse

Optagelsesprøven i august kan også bruges som andet prøveforsøg og sygeprøve i forhold til den tidlige optagelsesprøve.

 

Svar på prøven og samtalen

Du får tidligst svar på, om du er optaget umiddelbart efter optagelsessamtalen og senest 2 uger efter optagelsesprøven.

Hvis du ikke bliver optaget, skal du kontakte din vejleder i kommunen, som hjælper dig med at lægge en plan for dit videre uddannelsesforløb. Du har også mulighed for at gå til optagelsesprøve og samtale for anden gang.

 

Regler, informationer og adgangskrav om optagelse til gymnasiet

> Optagelse UG
> UVM – adgang og optagelse
> Fordelingsudvalg