Dimission

Adgangskrav og optagelsesprøve

Adgangskrav

Alle ansøgere skal søge om optagelse på optagelse.dk.

Fra sommer 2019 er der lavet nye optagelsesregler for optagelse på de gymnasiale uddannelser.

For at have retskrav på optagelse til den 3-årige almene studentereksamen (STX) skal du:

 • have søgt rettidigt i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse
 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse i folkeskolen eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed
 • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen
 • have bekræftet det faglige niveau (5,0) fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.
  Har du ikke bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen har du dog krav på optagelse, hvis dit karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver er på mindst 3,0.
  Har du mindst 2,0 men under 3,0 og gennemfører en vejledningssamtale med gymnasiets leder, har du også krav på optagelse.

Kilde og yderligere info, læs her

Grafisk: Sådan virker det nye karakterkrav

Nedenfor er indsat en grafisk skitsering af reglerne. Der tages forbehold for grafikken, da det er Politiken.dk, der har udsendt grafikken.


Kilde: Politiken.dk

Reglerne kan læses i sin helhed her

 

Indkaldelse til optagelsesprøve

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til en gymnasial uddannelse, bliver du automatisk indkaldt til en optagelsesprøve og en optagelsessamtale.

Det er den skole, du har valgt som 1. prioritet, der indkalder dig. Det er også her, du skal til optagelsesprøve og optagelsessamtale, selvom du evt. har fået reserveret plads på en anden skole.

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser er en centralt stillet skriftlig prøve i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. Prøven varer i 4 timer.

Prøven bedømmes med bestået eller ikke-bestået.

Optagelsessamtalen afholdes, når resultatet af optagelsesprøven er klar. Samtalen tager udgangspunkt i:

 • resultatet af optagelsesprøve
 • ​resultatet af den seneste uddannelsesparathedsvurdering
 • din studievalgsportfolio

En bestået optagelsesprøve er altså i sig selv ikke nok til at blive optaget på uddannelsen.

Læs mere om optagelsesprøven her

Tid og sted for optagelsesprøven

Tids og sted annonceres senere.

Optagelsesprøven i juni er for de ansøgere, der på forhånd ved, at de skal til optagelsesprøve. Det kan fx være:

 • ansøgere fra prøvefrie skoler
 • ansøgere fra efterskoler, hvor der ikke aflægges prøve
 • ansøgere, der ikke har 2. fremmedsprog fra folkeskolen
 • ansøgere, der har været syge ved en af prøverne til folkeskolens afgangseksamen
 • ansøgere, der har søgt om optagelse for sent
 • ansøgere til en 3-årig gymnasial uddannelse, der ikke søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, kan du med fordel vælge at gå op til den tidlige optagelsesprøve, selv om du kan blive optaget direkte, hvis du får mindst 6,0 i gennemsnit af de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen.

Optagelsesprøven d. 6. august og 16. august er for øvrige ansøgere. Det er:

 • ansøgere, der er vurderet uddannelsesparate, men som ikke består folkeskolens afgangseksamen
 • ansøgere, som får et karaktergennemsnit på mindre end 2,0 af de lovbundne prøver
 • ansøgere, som er vurderet ikke-uddannelsesparate og ikke gik op til den tidlige optagelsesprøve
 • øvrige ansøgere, der skal aflægge prøven for at kunne optages på den ønskede uddannelse

Optagelsesprøven i august kan også bruges som andet prøveforsøg og sygeprøve i forhold til den tidlige optagelsesprøve.

 

Svar på prøven og samtalen

Du får tidligst svar på, om du er optaget umiddelbart efter optagelsessamtalen og senest 2 uger efter optagelsesprøven.

Hvis du ikke bliver optaget, skal du kontakte din vejleder i kommunen, som hjælper dig med at lægge en plan for dit videre uddannelsesforløb. Du har også mulighed for at gå til optagelsesprøve og samtale for anden gang.