Almen Studieforberedelse

Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder: naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. I almen studieforberedelse arbejdes der med betydningsfulde natur- og kulturfænomener, almenmenneskelige spørgsmål, vigtige problemstillinger og centrale forestillinger fra fortid og nutid med anvendelse af teorier og metoder fra alle områder.

Nedenfor linket til AT eksamen 2018 – følg opskriften:

  1. Brug din bærbare computere.
  2. Gå på skolens wifi.
  3. Tryk på dette link: At.rungsted-gym.dk/AT2018
  4. Brug dit Lectio-logon
  5. Voila – du har adgang til AT2018 – på skolen!