APV

Arbejdspladsvurdering for Rungsted Gymnasium 

Ansatte ved uddannelsesinstitutioner skal have deres arbejdsmiljø vurderet mindst hvert tredje år. Arbejdspladsvurderingen skal desuden indeholde følgende elementer:

  1. Kortlægning af uddannelsesstedets fysiske og psykiske arbejdsmiljø
  2. Beskrivelse og vurdering af eventuelle arbejdsmiljøproblemer
  3. Udarbejdelse af en handlingsplan, hvor det fremgår, i hvilken takt og rækkefølge de konstaterede problemer skal løses, og
  4. Forslag til retningslinier for opfølgning af handlingsplanen.

De samme fire handlingstrin indgår også i vurderingen elevernes undervisningsmiljø (UMV), men eleverne skal også have vurderet deres æstetiske undervisningsmiljø. Ansatte og elever og studerende har ofte på nogle områder sammenfaldende problemer, og det kan derfor være hensigtsmæssigt at gennemføre en samtidig og parallel UMV og APV for en uddannelsesinstitution.

Se her vores handleplan på baggrund af vores APV