Dimission

APV

Arbejdspladsvurdering for Rungsted Gymnasium

Ansatte ved uddannelsesinstitutioner skal have deres arbejdsplads vurderet mindst hver tredje år. Arbejdspladsvurderingen skal desuden indeholde følgende fire elementer:

  • Kortlæggelse af uddannelsesstedets fysiske og psykiske arbejdsmiljø
  • Beskrivelse og vurdering af eventuelle arbejdsmiljøproblemer
  • Udarbejdelse af en handlingsplan hvor det fremgår i hvilken takt og rækkefølge de konstaterede problemer skal løses
  • Forslag til retningslinjer for opfølgelse på handlingsplanen

De samme fire handlingstrin indgår også i vurderingen af elevernes undervisningsmiljø (UVM), men eleverne skal også have vurderet deres æstetiske undervisningsmiljø. Ansatte og elever og studerende har ofte på nogle områder sammenfaldende problemer, og det kan derfor være hensigtsmæssigt at udføre en samtidig og parallel APV og UVM for en uddannelsesinstitution.

APV’en for Rungsted Gymnasium – læs her:

Handlingsplan for APV på Rungsted Gymnasium, 2020