Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljørepræsentant (AMR)

Jeppe Willads Petersen (JP) jp@rungsted-gym.dk

Arbejdsmiljørepræsentantsuppleant (AMR suppleant)

Margrete Martos (MM) mm@rungsted-gym.dk

AMR´s vigtigste arbejdsopgaver

  • Ambassadør for arbejdsmiljøet: AMR skal medvirke til at skærpe kollegernes og ledelsens fokus på alle aspekter af arbejdsmiljøet – fra det dårlige tastatur ved pc’en over indeklima og brug af tekniske hjælpemidler til stress, konflikter og mobning. Det er en vigtig pointe, at godt arbejdsmiljø er en fælles opgave for hele arbejdspladsen.
  • Samarbejdet i arbejdsmiljøgruppenmed ledelsen og mange steder også tillidsrepræsentanten er en vigtig opgave. AMR skal medvirke til at løse både de daglige og de strategiske opgaver i AMO – og have øje for alle faggrupper på arbejdspladsen: lærer, pedeller, studiecenter og det administrative personale på skolen.
  • Arbejdspladsvurdering (APV) er omdrejningspunktet for det systematiske arbejde for et bedre arbejdsmiljø. AMR skal sikre, at både ledelse og tillidsrepræsentant er aktivt med i APV-arbejdet. Det sikrer et bredt ejerskab og et bedre fundament for løsninger. Læs mere om APV.
  • Analyse af sygefraværet: Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er årsagen til omkring en tredjedel af alle sygemeldinger ifølge Videncenter for Arbejdsmiljø. Derfor er sygefravær ikke blot ledelsens ansvar, men også en opgave for arbejdsmiljøgruppen og sygefraværet skal indgå i APV-arbejdet. Læs mere om sygefravær.
  • Forebyggelse af arbejdsulykker: Arbejdsmiljøgruppen skal løbende arbejde for at forebygge arbejdsulykker, og den skal gennemføre en konkret analyse af årsager og læring, når der er sket en ulykke. Læs mere om ulykker.