Dimission

Brobygning (10. klasse)

I løbet af efteråret får du mulighed for at opleve hverdagen som gymnasieelev på Rungsted Gymnasium.

Du vil undervejs i dit brobygningsforløb møde mange af gymnasiets fag og arbejdsmetoder. Nogle fag er generelle for STX, og disse fag har alle elever uanset studieretning. Det er gælder fx samfundsfag, matematik, engelsk, oldtidskundskab og idræt (kræver ikke idrætstøj denne dag).

Du vil også blive præsenteret for fag og studieretninger, som er helt særlige for Rungsted Gymnasium: innovation, spansk, virksomhedsøkonomi eller vores engelsksprogede studieretninger fx Global Politics & Economy eller Global Science.

Du kan læse mere om vores studieretninger på forsiden af hjemmesiden.

Når du møder op den første dag, vil du blive budt velkommen af vores elevambassadører, som vil vise dig rundt på skolen og fortælle om deres hverdag som gymnasieelever på RG, inden undervisningen starter. På Rungsted Gymnasium er skemaet delt op i moduler af 90 minutters varighed.

Skolen har en kantine, som du er velkommen til at benytte, men du kan naturligvis også selv tage mad med.

Du skal huske at medbringe papir, blyant og computer!

Hvis du kommer med offentlig transport, vil vi gøre dig opmærksom på, at vi har en gratis skolebus. Bussen starter på Humlebæk st. og stopper i Nivå st., Holmegårds-centeret og Kokkedal st.

Hvis du bliver syg, skal vi bede dig om at orientere skolens studiekontor kl. 8 på telefon: 4586 3311 eller mail: gymnasiet@rungsted-gym.dk

Vi glæder os til at møde dig!