Censor på RG 2019

Til mundtlige censorer på Rungsted Gymnasium

 

Mundtlige eksamener starter typisk kl. 8.20, og der vil være lidt morgenmad på skolens lærerværelse fra kl. 7:45. Hvis eksamen strækker sig over frokost, vil skolen være vært til en let frokostanretning.

Undervisningsbeskrivelser for holdene kan findes via dette link https://www.lectio.dk/lectio/59/ . Find faget og vælg dernæst det relevante hold.

Holdets lærer fremsender eksamensspørgsmål og rækkefølgeliste senest fem hverdage inden eksamen. Det sendes via den mail, der er udtrukket i systemet.

HUSK, at parkering på Rungsted Gymnasiums parkeringsplads kræver en parkeringstilladelse. Denne fås ved at indtaste bilens registreringsnummer ved indgangen til skolen – brug Q-parks registreringssystem lige indenfor dørene.

 

Vi glæder os til at byde alle censorer velkommen på skolen i løbet af juni måned!

 

Til skriftlige censorer på Rungsted Gymnasium

Lige som alle andre institutioner benytter Rungsted Gymnasium Netprøver.dk, når vi afvikler skriftlige prøver i sommer- og sygeterminen 2019.
Undervisningsministeriet har samlet information om brugen af Netprøver.dk på https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/netproever/den-digitale-proeveafvikling/information-til-censorer

 

Ved prøver med en første delprøve vil elevernes papirbesvarelser blive fremsendt med post til 1. censor.