Dimission

DIMISSION – til 3.g’erne og deres forældre

Fredag d. 26/6 fejres studenterne med dimission afholdt klassevis.

Nedenfor kan I se tidsplanen. Klasserne vil sammen med familien blive ført rundt på skolen af en ledelsesrepræsentant, så de ikke møder andre klasser, og vi på den måde sænker risikoen for smitte.

Husk det ikke er muligt at benytte skolens parkeringspladser denne dag.

Klasse Mødetid ved Hovedindgangen Tid for dimission Individuelle fotos og pynt af studentervogn Afgang med studentervogn
3.a 9:15 9:30 9:45 10:15
3.b 9:30 9:45 10:00 10:30
3.c 9:45 10:00 10:15 10:45
3.d 10:00 10:15 10:30 11:00
3.f 10:15 10:30 10:45 11:15
3.i 10:30 10:45 11:00 11:30
3.k 10:45 11:00 11:15 11:45
3.v 11:00 11:15 11:30 12:00
3.x 11:15 11:30 11:45 12:15
3.z 11:30 11:45 12:00 12:30

 


Kære 3.g-elever og forældre

Den 11. og 12. juni går 3.g-eleverne til deres sidste eksamen, nemlig mundtlig SRP (studieretningsprojektet).

Selvom I ikke bliver studenter denne dag ved vi, at den sidste eksamen er en begivenhed, I ønsker at fejre. Da forsamlingsforbuddet er hævet til 50 personer, er det med stor glæde, at vi nu kan bekræfte, at den nærmeste familie er velkommen til at komme og lykønske eleven (max 5), som vi skrev til jer i forældrebrevet fra den 13. maj.

Om SRP-eksamen
Eleven skal møde op en halv time før eksamen og gå hen til det lokale, hvor eksamen foregår. Kommer eleven tidligere skal eleven opholde sig på skolens fælles områder – og meget gerne uden for – indtil en halv time før eksamensstart. Når eleven har været til eksamen, kommer eleven ud af skolens hoveddør.

Familien har ikke adgang til skolen
Vi har opstillet bænke, borde og pavilloner, som elevens nærmeste familie (max 5 personer) må benytte umiddelbart efter elevens eksamen. Hvis eleven vil, kan familien allerede sætte huen på ude ved bordene og dermed markere den sidste eksamen (og snarlige studentereksamen).

Hver familie har ét bord til rådighed i ca. 20 min. Herefter rydder man op og spritter bordet af og gør klar til den næste elevs familie. Hvis I hellere vil vente med at fejre studentereksamen til d. 22. juni, så sker det i privat regi. Vi afholder ikke nogen begivenhed d. 22. juni, hvor karaktererne offentliggøres på Lectio.

Vi afventer fortsat sundhedsmyndighedernes retningslinjer i forhold til planlægningen af dimission og studenterkørsel og håber at kunne præsentere en plan for jer senere på ugen.

Mange hilsner

Ruth og resten af ledelsen

ARKIV OVER CORONA-beskeder her op hjemmesiden

OPDATERET onsdag d. 3. juni kl. 15:05

Kære 3.g-elever og forældre på Rungsted Gymnasium.

Tak for uge 1 i genåbning af Rungsted Gymnasium. Det var rigtig dejligt at have 3.g-eleverne tilbage i skolen.

Vi har i genåbningen fulgt alle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (SST). Vi har dog udvist et yderligere forsigtighedsprincip på RG  i uge 1 ved fortsat også at undervise vores 3. G valghold virtuelt. Vi har nu besluttet fra i morgen mandag d. 27.4, at vi også har fysisk undervisning på elevernes valghold.  Det har vi besluttet, idet alle gymnasier i Danmark via brev fra Børne og Undervisningsministeriet i den forgange uge har fået præciseret, at vi skal afholde al den undervisning for 3.G. elever, som er fysisk mulig – dog selvfølgelig under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Sundhedsstyrelsen har endog opdateret deres retningslinjer d. 20. april, således at elever nu også må skifte klasselokale på dagen, når det handler om valgfag og laboratorieundervisning. Det får vi dog ikke brug for på Rungsted Gymnasium, hvor vi har lavet hele skemastrukturen om, sådan at eleverne er i samme lokale hele dagen.

Vi følger fortsat de samme retningslinjer som beskrevet ved opstart (redigeret og vedhæftet her igen), her et par korte uddrag:

  • Elever er i samme undervisningslokale hele dagen og har faste arbejdspladser i lokalerne, som alle er indrettet med korrekt afstand mellem arbejdspladserne
  • Lokalerne bliver rengjort to gange om dagen (borde, håndtag, toiletter m.v. rengøres og sprittes af)
  • I pauserne er eleverne primært ude, her er ikke er regler om 2 meters afstand, men eleverne skal stadig holde afstand og kun være sammen med få andre, helst dem fra deres arbejdslokale. Ledelsen er synlige og tilstede i frikvarterer for at huske eleverne på at holde afstand. Hvis eleverne ikke holder afstand i pauserne, og kun samles i mindre grupper, må de afholde pauser i deres arbejdslokaler på deres arbejdspladser.
  • Eleverne skal vaske hænder /spritte af ved ankomst til skolen og ved skift mellem ude og inde. Vi er til stede fysisk ved skolens indgange fra i morgen tidlig, når eleverne kommer på skolen for at sikre, at det sker.
  • Der er ophængt plakater og informationer på hele skolen. Der informeres løbende igennem skoledagen via fælleskald om hygiejne og afstand
  • Der er indkøbt rigelig mængde sprit, de står tilgængelige i alle klasser og placeret ved alle skolens indgange og i vægdispensere rundt på hele skolen

Vi har dog fortsat brug for, at eleverne også selv tager ansvar for at følge reglerne om hygiejne og afstand.

Som skole gør vi alt for at sætte de rigtige rammer op, men vi kan ikke ”fjernstyre” de unges adfærd, særligt ikke i frikvarterer.

Derfor håber vi også med dette brev igen at understrege, at det ikke kun er skolens ansvar, det er også elevernes ansvar at følge de instrukser vi giver og al vores kommunikation.

Det handler både om, at elever skal passe på sig selv og deres familier, men også om at sikre et trygt arbejdsmiljø for vores medarbejdere.

Derfor har vi brug for her i uge 2, at eleverne bliver mere ansvarlige (selvom de også blot er unge 😊) – og vi skal nok gøre vores for at støtte det med ekstra synlighed og ekstra kommunikation.

Vi ved, at der er mange dilemmaer i hverdagen lige nu, og vi kan høre, at elever håndterer regler og adfærd forskellig i deres fritid, men på skolen bliver vi alle nødt til at følge de samme regler.

Se her 3.F i sidste uge – dels i undervisning (flittige med oldtidskundskab) og dels udenfor i en frokostpause. Billederne er taget til Frederiksborg Amts Avis.

Orientering til elever og forældre om genåbning på Rungsted Gymnasium

VI har ikke ny viden om dimission, studenterkørsel, gallafest m.m. Vi afventer fortsat de kommende politiske udmeldinger d. 11. maj, de bliver afgørende for, hvad der kan lade sig gøre i maj og juni og hvordan. Stadig skal vi nok sikre en god fejring af vores kommende studenter, vi ved bare pt. ikke under hvilke rammer.

 

Vi skal nok hurtigt informere, når vi har ny viden.

Vi glæder os til en ny god skoleuge 😊

På vegne af hele ledelsen,

Kh Ruth Kirkegaard

 

Kære elever i 1.g og 2.g  og forældre på RG 

Din skolegang i dette forår har været meget anderledes. Selvom du fra d. 27. maj har kunnet vende tilbage til skolen – når sundhedsmyndighedernes retningslinjer kan overholdes – bliver afslutningen på skoleåret heller ikke helt, som den plejer.

Som du ved, er alle eksaminer for 1.g og 2.g aflyst denne sommer på grund af den aktuelle situation med COVID-19. Undervisningen fortsætter i stedet helt frem til skoleårets afslutning, som typisk ligger i dagene 22.-24. juni. Dette giver tid til at kompensere for eventuelle mangler fra fjernundervisningen og tid til at gennemføre prøvetræning i fagene. Din uddannelsesinstitution giver dig konkret information om, hvordan skoleåret afsluttes.

I dette brev får du oplysninger om, hvordan der gives årskarakterer, og hvilken betydning det får for dit eksamensbevis.

Hvilken betydning har det for mit eksamensbevis, hvis jeg har en eller flere aflyste prøver?

Et eksamensbevis på htx, hhx og stx består af årskarakterer (afsluttende standpunktskarakterer) i alle fag samt en eksamenskarakter i de fag, hvor du har været til eksamen. Hvert år udtrækker Børne- og Undervisningsministeriet en eksamensplan for alle elever. Det er også sket i år, men i 1.g og 2.g er de udtrukne eksamener nu aflyst.

Du får som altid en årskarakter i alle fag. I år vil årskaraktererne i de afsluttende fag eller dele af de afsluttende fag (mundtlig eller skriftlig), hvor eksamen nu er aflyst, dog også komme til at tælle som eksamenskarakter. På dit eksamensbevis vil årskarakteren derfor i disse fag komme til at optræde to gange – både som årskarakter og som eksamenskarakter.

Hvornår gives årskaraktererne?

Årskaraktererne i de afsluttende fag skal gives mellem den 10. og den 15. juni. Din skole oplyser dig om evt. udtrukne prøver, der er aflyst, således at du ved, hvilke årskarakterer der kommer til at optræde to gange på dit eksamensbevis. Du får karaktererne udleveret i uge 26.

Hvad bedømmer læreren mig på?

En årskarakter er – ligesom den plejer at være – udtryk for lærernes vurdering af dit faglige niveau i det enkelte fag på det tidspunkt, hvor karakteren gives. I denne helt særlige situation – hvor gymnasierne har været lukkede i en længere periode, og hvor du har modtaget fjernundervisning – vil dine lærere dog også inddrage dit faglige niveau før nedlukningen i deres vurderinger.

Må læreren lave tests og prøver i undervisningen for at vurdere mit faglige niveau?

Det er besluttet, at der skal gennemføres prøvetræning i fagene som en del af den afsluttende undervisning i år. Læreren kan derfor lave interne prøver, tests, særlige opgaver eller lignende. Disse aktiviteter indgår i helhedsvurderingen af dit faglige niveau i faget, men kan ikke i sig selv være grundlaget for årskarakteren.

Du ønskes en god afslutning på skoleåret!

På vegne af hele ledelsen,

Kh Ruth Kirkegaard

 


 

OPDATERET fredag d. 17. april kl. 20.00

Kære alle forældre til elever i 3.G.

Det er med stor glæde, at vi nu kan få lov at genåbne skolen på mandag d. 20. april.

Vi glæder os meget til at se alle eleverne igen.

For at leve op til Sundhedsmyndighedernes krav om at minimere smittespredning, har skolen i nøje grad skulle planlægge, hvordan undervisningen rent fysisk skal foregå fra på mandag. Vi har derfor brugt de sidste arbejdsdage på at klargøre skolen og tilrettelægge nye skemaer og strukturer –  og er nu klar til at modtage alle 3.G eleverne i skole igen.

Eleverne har fået nye skemaer fra mandag d. 20. april, og de skal undervises hver dag i et fag i 3 moduler på skolen fysisk.

Der vil stadig være virtuel undervisning på valghold og spanskhold samt i enkelte andre fag. Det vil fremgå tydeligt af Lectio, hvis eleverne ikke skal møde fysisk i skole.

Idræt vil foregår udenfor med omklædning og bad hjemme.

Eleverne er i det samme lokale hver dag, de har den samme fysiske plads hver dag i lokalet. Frokost spises ude, kantinen er lukket og pauser holdes fortrinsvis udenfor. Vi får gjort rent 2 gange om dagen på toiletter, i undervisningslokaler m.m.

Hele skolen er nu indrettet sådan, at der er 2 meter mellem alle elevernes arbejdspladser i lokalerne.

Alle elever har fået besked i går med, hvor de skal være og hvilken indgang/udgang, de skal benytte på skolen. Se yderligere i vedhæftede.

Vi sender også denne vedhæftede orientering til jer forældre, da elever i 3.G selv har det største ansvar for at overholde hygiejne- og adfærdsreglerne om håndvask, afstand .m.m.. Vi vil gøre, hvad vi kan for at informere både her – og i løbet af skoledagen – og stille alt det nødvendige til rådighed og sikre den korrekte indretning. Men det er elevernes ansvar selv fx at holde håndhygiejnen og afstanden til øvrige elever fx i pauserne – og ikke at rykke borde og stole sammen.

Det handler både om at eleverne passer på sig selv, men det handler også om at passe på skolens medarbejdere og sikre dem gode og trygge arbejdsvilkår.

Vi giver selvfølgelig også eleverne samme besked.

 

Når alt dette er sagt – så GLÆDER vi os rigtig meget til at se dem igen.

Vi har pt. ingen yderligere information om eksamen, som stadig består af 3 eksamener.

Vi har ej heller ny viden om årets afslutning, såsom dimission og studentervognkørsel. Det kan vi først vide efter den. 10. maj.

Rigtig god weekend.

Vedhæftet er to vigtige dokumenter:

Ovenstående informationer er også udsendt personligt på mail til alle forældre Hvis man ikke får disse mails, er man meget velkommen til at hendes sig til skolens kontor, så man kan få opdateret sin mailadresse.

 

På ledelsens vegne,

Hilsen

Ruth Kirkegaard

 


OPDATERET torsdag d. 8. april kl. 21.00

Kære elever og forældre på RG.

Så faldt den politiske aftale på plads her til aften:

 • Tre eksamener for 3.g (SRP, dansk skriftlig + et udtrukket studieretningsfag på A-niveau skriftlig).
 • Ingen eksamener for 1.g og 2.g.
 • Skoleåret forlænges for alle, så årskarakterer kan afgives senere.
 • Årskarakterer i 1.g, 2.g og 3.g (øvrige fag) overflyttes til eksamenskarakterer.

Se klip af aftalen nedenfor og her: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/apr/200406-3-gere-og-2-hfere-skal-til-faerre-proever-til-sommer

Vores skriv (udsendt for 3 timer siden) er stadig dækkende for, hvad vi gør på RG.

Mere info følger, når vi ved mere.

God påske.

cidimage001.png@01D60DEF.EA414820

På vegne af hele ledelsen,

Hilsen

Ruth Kirkegaard 


OPDATERET fredag d. 8. april kl. 18.02

VIGTIG INFORMATION TIL 1., 2. OG 3.G´ERNE – LÆS BREVET (TRYK PÅ LINKET)

BREV       Kære alle elever og forældre på RG 1 0804-2020

På vegne af hele ledelsen,

Hilsen

Ruth Kirkegaard 

 


OPDATERET fredag d. 3. april kl. 9.52

Vi er som bekendt lukket frem til den 13. april. Vi venter stadig på en udmelding fra Undervisningsministeret om, hvordan vi starter op efter påske. Så snart vi ved mere, kommer der information ud til elever og forældre.

God påske.

OPDATERET mandag d. 23. marts kl. 17.10

RG er lukket til og med 13. april, da regeringen forlænger seneste tiltag mod spredning af COVID-19 til og med 2. påskedag, 13. april 2020. (Information fra Rigspolitiet).OPDATERET fredag d. 20. marts kl. 14.35

RG er lukket indtil 29. marts – men RG Virtuel Skole er åben hver dag. Vi træffes også stadig på skolens telefoner hver dag kl. 8-15 og på mails.
Til alle vores søde elever: Stay Home. Jeg regner stadig med, at vi alle hjælpes ad. Solen snyder os og inviterer os til social hygge – MEN vi kan alle være raske smittebærere. SÅ Stay Home – ellers kommer vi ikke videre i DK lige nu.

Ruth Kirkegaard, rektor


OPDATERET søndag d. 15. marts kl. 20.02

Fra og med mandag d. 16. 3. og 14 dage frem er Rungsted Gymnasium lukket ned pga. Coronavirus. Skolen er lukket fysisk, al undervisning afholdes dermed virtuelt. Lærere og elever arbejder altså i den kommende tid virtuelt med at få undervisningen til at fungere.

Administration og ledelse arbejder ligeledes hjemmefra, men kan dog træffes via mail og telefon.


OPDATERET onsdag d. 11. marts kl. 22

Efter aftenens pressemøde skal Danmark nu i gang med helt nye tiltag for at inddæmme smitten.

Alle skoler lukker ned fra senest mandag.

På Rungsted Gymnasium gør vi således:

 • Torsdag og fredag i denne uge: Skolen er åben, men al undervisning afholdes virtuelt.
 • Fra mandag i næste uge: Skolen er lukket fysisk, al undervisning afholdes virtuelt.

 Administration og ledelse arbejder på skolen torsdag og fredag.

Administration og ledelse arbejder også hjemme fra mandag, men kan dog træffes via mail og telefon.

Det betyder, at torsdag og fredag i denne uge underviser alle lærere hjemmefra. Det betyder, at alle elever bliver hjemme og går på Lectio og følger lærerens ”undervisning” på modulerne. Det er meget sandsynligt, at elever skal aflevere et kort/langt skriv efter timen om ”timens indhold”, sådan at lærerne kan føre fravær.

Fra mandag og 14 dage frem: Vi underviser alle vores elever virtuelt, flere informationer følger de næste dage.

SRP: Der kommer snarest flere informationer om, hvordan vi afholder SRP.

Ovenstående nye tiltag bliver ikke nemme for nogen af os, og det afføder helt sikkert mange spørgsmål fra elever/forældre. Vi kan ikke svare på alle lige nu, men vi vil gøre vores til, at den kommende periode forløber bedst mulig.

Lad os alle hjælpe hinanden i denne svære tid. Ingen af os har prøvet denne situation før, så lad os stå sammen – idet vi både passer på hinanden, men også sørger for at vores elever får bedst mulig undervisning i denne meget vanskelige situation.

Lad os også hjælpe med, at vi ikke går i kollektiv panik, men i stedet handler ansvarligt.

 


OPDATERET D. 11-3-2020 kl. 18.59

Kære elever og forældre

Hermed en opdatering fra os om dagens tiltag og fremadrettede tiltag.

 • Alle vores studieture i 2. g vender hjem i dag, i morgen og fredag. Vi ændrede hjemrejsen for een klasse, samtidig er et par elever i dag kommet hjem før tid fra en af de andre studieture. Disse elever er UDEN symptomer, men har sandsynligvis været sammen med smittede personer inden afrejse. Eleverne har INGEN symptomer, sundhedsstyrelsen synes, at de skulle blive – men vi synes, at vi skal passe særligt godt på vores elever – og vi tager hellere flere end færre forhåndsregler. Klassens forældre er alle orienteret, og der er helt ro på.
 • VI har i dag forkortet 5 elevers ophold i Bath. De kommer hjem allerede på fredag frem for d. 21. marts. Vi har talt med alle forældre og vi har talt med eleverne. Ej heller er der symptomer her, årsagen er alene at begrænse al rejseaktivitet og sikre, at ingen ”strander” i Europa i næste uge. De har haft et dejligt ophold i Bath (og vil helst ikke hjem).
 • I næste uge ser vi os nødsaget til at aflyse alle de planlagte ekskursioner samt besøg på RG for at forebygge yderligere smitte.

Det betyder bl.a. at vi aflyser en naturgeografitur og virksomhedsklassens tur til IKEA i Sverige. Vi skal nok komme med yderligere information til de berørte klasser / elever.

 • I lyset af den senere tids udvikling forventer vi, at vi bliver nødt til at aflyse alle kommende større arrangementer på skolen (fester m.m.)
 • Vi har i dag etableret to nye tiltag: Vi har tilkøbt en ekstra rengøring midt på dagen + samtidig forklarer vi om hygiejneråd hver dag i højttaleren.
 • NÆSTE UGE:

Vi afventer, men der er meget, der tyder på, at vi vil blive bedt om at være færre i skole samtidig. Enten anbefales vi at afholde al undervisning virituelt eller også, at vi opdeler os, sådan at fx kun en årgang er i skole af gangen. Vi er i gang med at forberede os på begge scenarier.

I vil høre nærmere, vi afventer og følger myndighedernes yderligere tiltag.

Vi følger fortsat situationen nøje og vil holde jer underrettet om den kommende udvikling.


OPDATERET 10.3.2020 kl. 15.54

Kære elever og forældre

Vi opdaterer hermed informationer til jer efter dagens COVID-19 pressemøde i dag.

Vi følger fortsat myndighedernes klare anbefalinger, og der er ingen tvivl om, at der på dagens pressemøde blev udvist stor alvor og stor appel om, at vi udviser samfundssind og får inddæmmet smitten. Det kan kun lade sig gøre, hvis vi alle indgår i det arbejde, og her har vi et særligt ansvar som uddannelsesinstitution med så mange unge mennesker samlet.

 

Derfor tager Rungsted Gymnasium nu følgende tiltag:

 • Terminsprøverne onsdag, torsdag og fredag i denne uge afholdes virtuelt. Eleverne fra 3.g skal derfor ikke møde i skole, men sidde hjemme og løse opgaven. Her gælder samme regler om sygdom, man melder sig syg ved at ringe til kontoret, og vi beder om lægeerklæring, som afleveres efterfølgende. VI har allerede informeret mange af eleverne ved slutningen af dagens terminsprøve. Vi har desuden udsendt en fyldig information til 3.g eleverne om den konkrete afholdelse, den er udsendt på Lectio. Endelig er der netop udgået en sms til alle 3.g eleverne om at checke deres Lectio-beskeder.
 • Vores fantastiske skitur i næste uge for 60 elever og lærere er nu aflyst. Der er sendt en særskilt mail til elever (og forældre) i dag i forhold til skituren. Det er frygtelig ærgerligt, men det ser ud til at COVID-19 har en hastig udvikling lige pt., og derfor igangsætter vi ikke flere studieture lige nu. Myndighederne har skærpet tonen og beder alle tage de nødvendige foranstaltninger – og vi følger selvfølgelig deres anvisninger.
 • Vi er i tæt kontakt med alle vores 2.g rejser rundt om i Europa. Vi har i dag talt med dem alle, der er god stemning alle steder. Vi har ingen studieture i Italien eller andre røde områder. Alle eleverne kommer hjem senest fredag i denne uge. En enkelt hjemrejse for en af klasserne er ombooket, så klassen ikke skal mellemlande i Østrig.
 • Vi aflyser fortsat alle ”unødvendige arrangementer” med mange elever samlet, såsom fester og cafeer – men vi afholder selvfølgelig den daglige undervisning.
 • Vi har netop bestilt 1 gang ekstra rengøring af toiletter, sådan at de også gøres rent midt på dagen. Vi har købt ekstra håndsprit, som nu er opsat utrolig mange steder på skolen. Vi opfordrer elever til at holde afstand til hinanden.

 

Vi ser frem til, at COVID-19 forhåbentlig snart er på retur igen – og indtil da forsøger vi at holde balancen mellem ro og postyr – mens vi passer godt på hinanden.

Vi ønsker at bidrage til at smitten inddæmmes, og selvom vi ikke har konstateret sygdom på skolen, så skal vi bidrage til, at vi kan passe på ældre og syge i vores samfund i disse skærpede omstændigheder.

 

Vi håber på jeres forståelse og opbakning.

 

På ledelsens vegne.

 

Hilsen

Ruth Kirkegaard


OPDATERET D. 9-3-2020

Fra rektor Ruth Kirkegaard:

Vi må sige, at situationen ændrer sig løbende vedrørende Coronavirus, og vi følger alle de anbefalinger, som myndighederne kommer med.

Det betyder, at vi løbende er i kontakt med Undervisningsministeriet, Sundhedsstyrelsen – og i forhold til studierejserne – også Udenrigsministeriet. Vi fulgte selvfølgelig også pressemødet i fredags vedr. COVID-19 og vi har fulgt pressemødet i dag.

Vi er underlagt de statslige myndigheder som statslig institution, derfor følger vi selvsagt deres anbefalinger. Vi får informationer direkte fra dem og følger dem, hvis der kommer nye tiltag.

Status på tiltag:

 • Fredag d. 6. marts aflyste vi (udskød vi) ”gammel elevfest” på skolen, for selv der ikke kommer 1000 ved denne fest, må man sige, at eleverne fysisk er meget tæt på hinanden.
  Vi tager løbende stilling gennem marts måned til om, der er arrangementer på skolen, vi aflyser pga. forøget smitterisiko.
 • Vi afvikler den helt almindelige undervisning, herunder også terminsprøver, hvor eleverne faktisk sidder med stor afstand mellem sig. Vi har spurgt ministeriet til terminsprøverne, og der er intet problem med dem.
 • Vi har håndsprit på hele skolen – også i hovedindgangen – og opfordrer eleverne til at bruge det.
 • Vi opfordrer elever, der har sygdomssymptomer om at blive hjemme og angive, at de er syge i fraværsårsagerne. Vi beder eleverne om, at deres sygdomssymptomer prioriteres højere end skolens fraværssystem, hvorfor vi selvfølgelig også tager hensyn til denne ekstraordinære virus-situation. Er man syg – skal man blive hjemme, det gælder altid, men det gælder særligt i øjeblikket. Det gælder selvfølgelig både elever og medarbejdere.
 • Der opfordres fra pressemødet i fredags til, at der skrues ned for kindkys, kram og håndtryk – det støtter vi op om.
 • Mandag d. 9. marts på pressemødet beder man om, at gymnasieelever, der har været sammen med elever fra Rysensteen Gymnasium være ekstra opmærksomme på sygdomstegn. Rysensteen Gymnasium er midlertidigt lukket fra i dag for at forebygge yderligere smitte fra de to smittede elever.
 • Endelig er der i dag kommet info på hjemmesiden hos Styrelsen for Patientsikkerhed:
  Søpavillonen er et ”gå i byen” sted, hvor der kommer mange gymnasieelever, så hvis elever fra RG har været der i torsdag præcis i det tidsrum, bør de gå i karantæne og give kontoret besked.
 • I denne uge er vores 2. g klasser på studieture – undtagen 2.v som rejste tidligere på året, samt 2.b og 2.c. hvor turene til Delhi i denne uge er aflyst. Turene til Delhi bliver forsøgt gennemført i Maj måned, hvis det er muligt. Alle forældre i 2. g har fået særskilt info på mails.

I forhold til studieturene har vi helt op til afgang været i daglig kontakt Udenrigsministeriet, Sundhedsstyrelsen og Undervisningsministeriet. De har bekræftet, at alle vores destinationer fortsat er ”gule”, dvs. i samme kategori som det meste af verden inkl. Danmark. Det betyder, at man kan rejse til disse lande, og at man ikke kommer i karantæne, når man kommer hjem. Vi er i løbende kontakt med alle vores klasser i udlandet og vi følger som institution under staten naturligvis Udenrigsministeriets nyeste retningslinjer.

 • Læs i øvrigt generel information på myndighedernes side www.coronasmitte.dk

 

KH Ledelsen på Rungsted Gymnasium
Ruth Kirkegaard
rk@rungsted-gym.dk