Corona og RG

OPDATERET mandag d. 23. marts kl. 17.10

RG er lukket til og med 13. april, da regeringen forlænger seneste tiltag mod spredning af COVID-19 til og med 2. påskedag, 13. april 2020. (Information fra Rigspolitiet).


OPDATERET fredag d. 20. marts kl. 14.35

RG er lukket indtil 29. marts – men RG Virtuel Skole er åben hver dag. Vi træffes også stadig på skolens telefoner hver dag kl. 8-15 og på mails.
Til alle vores søde elever: Stay Home. Jeg regner stadig med, at vi alle hjælpes ad. Solen snyder os og inviterer os til social hygge – MEN vi kan alle være raske smittebærere. SÅ Stay Home – ellers kommer vi ikke videre i DK lige nu.

Ruth Kirkegaard, rektor

OPDATERET søndag d. 15. marts kl. 20.02

Fra og med mandag d. 16. 3. og 14 dage frem er Rungsted Gymnasium lukket ned pga. Coronavirus. Skolen er lukket fysisk, al undervisning afholdes dermed virtuelt. Lærere og elever arbejder altså i den kommende tid virtuelt med at få undervisningen til at fungere.

Administration og ledelse arbejder ligeledes hjemmefra, men kan dog træffes via mail og telefon.

 

OPDATERET onsdag d. 11. marts kl. 22

Efter aftenens pressemøde skal Danmark nu i gang med helt nye tiltag for at inddæmme smitten.

Alle skoler lukker ned fra senest mandag.

På Rungsted Gymnasium gør vi således:

 • Torsdag og fredag i denne uge: Skolen er åben, men al undervisning afholdes virtuelt.
 • Fra mandag i næste uge: Skolen er lukket fysisk, al undervisning afholdes virtuelt.

 Administration og ledelse arbejder på skolen torsdag og fredag.

Administration og ledelse arbejder også hjemme fra mandag, men kan dog træffes via mail og telefon.

Det betyder, at torsdag og fredag i denne uge underviser alle lærere hjemmefra. Det betyder, at alle elever bliver hjemme og går på Lectio og følger lærerens ”undervisning” på modulerne. Det er meget sandsynligt, at elever skal aflevere et kort/langt skriv efter timen om ”timens indhold”, sådan at lærerne kan føre fravær.

Fra mandag og 14 dage frem: Vi underviser alle vores elever virtuelt, flere informationer følger de næste dage.

SRP: Der kommer snarest flere informationer om, hvordan vi afholder SRP.

Ovenstående nye tiltag bliver ikke nemme for nogen af os, og det afføder helt sikkert mange spørgsmål fra elever/forældre. Vi kan ikke svare på alle lige nu, men vi vil gøre vores til, at den kommende periode forløber bedst mulig.

Lad os alle hjælpe hinanden i denne svære tid. Ingen af os har prøvet denne situation før, så lad os stå sammen – idet vi både passer på hinanden, men også sørger for at vores elever får bedst mulig undervisning i denne meget vanskelige situation.

Lad os også hjælpe med, at vi ikke går i kollektiv panik, men i stedet handler ansvarligt.

 

OPDATERET D. 11-3-2020 kl. 18.59

Kære elever og forældre

Hermed en opdatering fra os om dagens tiltag og fremadrettede tiltag.

 • Alle vores studieture i 2. g vender hjem i dag, i morgen og fredag. Vi ændrede hjemrejsen for een klasse, samtidig er et par elever i dag kommet hjem før tid fra en af de andre studieture. Disse elever er UDEN symptomer, men har sandsynligvis været sammen med smittede personer inden afrejse. Eleverne har INGEN symptomer, sundhedsstyrelsen synes, at de skulle blive – men vi synes, at vi skal passe særligt godt på vores elever – og vi tager hellere flere end færre forhåndsregler. Klassens forældre er alle orienteret, og der er helt ro på.
 • VI har i dag forkortet 5 elevers ophold i Bath. De kommer hjem allerede på fredag frem for d. 21. marts. Vi har talt med alle forældre og vi har talt med eleverne. Ej heller er der symptomer her, årsagen er alene at begrænse al rejseaktivitet og sikre, at ingen ”strander” i Europa i næste uge. De har haft et dejligt ophold i Bath (og vil helst ikke hjem).
 • I næste uge ser vi os nødsaget til at aflyse alle de planlagte ekskursioner samt besøg på RG for at forebygge yderligere smitte.

Det betyder bl.a. at vi aflyser en naturgeografitur og virksomhedsklassens tur til IKEA i Sverige. Vi skal nok komme med yderligere information til de berørte klasser / elever.

 • I lyset af den senere tids udvikling forventer vi, at vi bliver nødt til at aflyse alle kommende større arrangementer på skolen (fester m.m.)
 • Vi har i dag etableret to nye tiltag: Vi har tilkøbt en ekstra rengøring midt på dagen + samtidig forklarer vi om hygiejneråd hver dag i højttaleren.
 • NÆSTE UGE:

Vi afventer, men der er meget, der tyder på, at vi vil blive bedt om at være færre i skole samtidig. Enten anbefales vi at afholde al undervisning virituelt eller også, at vi opdeler os, sådan at fx kun en årgang er i skole af gangen. Vi er i gang med at forberede os på begge scenarier.

I vil høre nærmere, vi afventer og følger myndighedernes yderligere tiltag.

Vi følger fortsat situationen nøje og vil holde jer underrettet om den kommende udvikling.

 

OPDATERET 10.3.2020 kl. 15.54

Kære elever og forældre

 

Vi opdaterer hermed informationer til jer efter dagens COVID-19 pressemøde i dag.

 

Vi følger fortsat myndighedernes klare anbefalinger, og der er ingen tvivl om, at der på dagens pressemøde blev udvist stor alvor og stor appel om, at vi udviser samfundssind og får inddæmmet smitten. Det kan kun lade sig gøre, hvis vi alle indgår i det arbejde, og her har vi et særligt ansvar som uddannelsesinstitution med så mange unge mennesker samlet.

 

Derfor tager Rungsted Gymnasium nu følgende tiltag:

 

 • Terminsprøverne onsdag, torsdag og fredag i denne uge afholdes virtuelt. Eleverne fra 3.g skal derfor ikke møde i skole, men sidde hjemme og løse opgaven. Her gælder samme regler om sygdom, man melder sig syg ved at ringe til kontoret, og vi beder om lægeerklæring, som afleveres efterfølgende. VI har allerede informeret mange af eleverne ved slutningen af dagens terminsprøve. Vi har desuden udsendt en fyldig information til 3.g eleverne om den konkrete afholdelse, den er udsendt på Lectio. Endelig er der netop udgået en sms til alle 3.g eleverne om at checke deres Lectio-beskeder.
 • Vores fantastiske skitur i næste uge for 60 elever og lærere er nu aflyst. Der er sendt en særskilt mail til elever (og forældre) i dag i forhold til skituren. Det er frygtelig ærgerligt, men det ser ud til at COVID-19 har en hastig udvikling lige pt., og derfor igangsætter vi ikke flere studieture lige nu. Myndighederne har skærpet tonen og beder alle tage de nødvendige foranstaltninger – og vi følger selvfølgelig deres anvisninger.
 • Vi er i tæt kontakt med alle vores 2.g rejser rundt om i Europa. Vi har i dag talt med dem alle, der er god stemning alle steder. Vi har ingen studieture i Italien eller andre røde områder. Alle eleverne kommer hjem senest fredag i denne uge. En enkelt hjemrejse for en af klasserne er ombooket, så klassen ikke skal mellemlande i Østrig.
 • Vi aflyser fortsat alle ”unødvendige arrangementer” med mange elever samlet, såsom fester og cafeer – men vi afholder selvfølgelig den daglige undervisning.
 • Vi har netop bestilt 1 gang ekstra rengøring af toiletter, sådan at de også gøres rent midt på dagen. Vi har købt ekstra håndsprit, som nu er opsat utrolig mange steder på skolen. Vi opfordrer elever til at holde afstand til hinanden.

 

Vi ser frem til, at COVID-19 forhåbentlig snart er på retur igen – og indtil da forsøger vi at holde balancen mellem ro og postyr – mens vi passer godt på hinanden.

Vi ønsker at bidrage til at smitten inddæmmes, og selvom vi ikke har konstateret sygdom på skolen, så skal vi bidrage til, at vi kan passe på ældre og syge i vores samfund i disse skærpede omstændigheder.

 

Vi håber på jeres forståelse og opbakning.

 

På ledelsens vegne.

 

Hilsen

Ruth Kirkegaard

OPDATERET D. 9-3-2020

Fra rektor Ruth Kirkegaard:

Vi må sige, at situationen ændrer sig løbende vedrørende Coronavirus, og vi følger alle de anbefalinger, som myndighederne kommer med.

Det betyder, at vi løbende er i kontakt med Undervisningsministeriet, Sundhedsstyrelsen – og i forhold til studierejserne – også Udenrigsministeriet. Vi fulgte selvfølgelig også pressemødet i fredags vedr. COVID-19 og vi har fulgt pressemødet i dag.

Vi er underlagt de statslige myndigheder som statslig institution, derfor følger vi selvsagt deres anbefalinger. Vi får informationer direkte fra dem og følger dem, hvis der kommer nye tiltag.

Status på tiltag:

 • Fredag d. 6. marts aflyste vi (udskød vi) ”gammel elevfest” på skolen, for selv der ikke kommer 1000 ved denne fest, må man sige, at eleverne fysisk er meget tæt på hinanden.
  Vi tager løbende stilling gennem marts måned til om, der er arrangementer på skolen, vi aflyser pga. forøget smitterisiko.
 • Vi afvikler den helt almindelige undervisning, herunder også terminsprøver, hvor eleverne faktisk sidder med stor afstand mellem sig. Vi har spurgt ministeriet til terminsprøverne, og der er intet problem med dem.
 • Vi har håndsprit på hele skolen – også i hovedindgangen – og opfordrer eleverne til at bruge det.
 • Vi opfordrer elever, der har sygdomssymptomer om at blive hjemme og angive, at de er syge i fraværsårsagerne. Vi beder eleverne om, at deres sygdomssymptomer prioriteres højere end skolens fraværssystem, hvorfor vi selvfølgelig også tager hensyn til denne ekstraordinære virus-situation. Er man syg – skal man blive hjemme, det gælder altid, men det gælder særligt i øjeblikket. Det gælder selvfølgelig både elever og medarbejdere.
 • Der opfordres fra pressemødet i fredags til, at der skrues ned for kindkys, kram og håndtryk – det støtter vi op om.
 • Mandag d. 9. marts på pressemødet beder man om, at gymnasieelever, der har været sammen med elever fra Rysensteen Gymnasium være ekstra opmærksomme på sygdomstegn. Rysensteen Gymnasium er midlertidigt lukket fra i dag for at forebygge yderligere smitte fra de to smittede elever.
 • Endelig er der i dag kommet info på hjemmesiden hos Styrelsen for Patientsikkerhed:
  Søpavillonen er et ”gå i byen” sted, hvor der kommer mange gymnasieelever, så hvis elever fra RG har været der i torsdag præcis i det tidsrum, bør de gå i karantæne og give kontoret besked.
 • I denne uge er vores 2. g klasser på studieture – undtagen 2.v som rejste tidligere på året, samt 2.b og 2.c. hvor turene til Delhi i denne uge er aflyst. Turene til Delhi bliver forsøgt gennemført i Maj måned, hvis det er muligt. Alle forældre i 2. g har fået særskilt info på mails.

I forhold til studieturene har vi helt op til afgang været i daglig kontakt Udenrigsministeriet, Sundhedsstyrelsen og Undervisningsministeriet. De har bekræftet, at alle vores destinationer fortsat er ”gule”, dvs. i samme kategori som det meste af verden inkl. Danmark. Det betyder, at man kan rejse til disse lande, og at man ikke kommer i karantæne, når man kommer hjem. Vi er i løbende kontakt med alle vores klasser i udlandet og vi følger som institution under staten naturligvis Udenrigsministeriets nyeste retningslinjer.

 • Læs i øvrigt generel information på myndighedernes side www.coronasmitte.dk

 

KH Ledelsen på Rungsted Gymnasium
Ruth Kirkegaard
rk@rungsted-gym.dk