Dimission

Årskarakterer, klagemulighed og eksamensbevis

COVID-19

– årskarakterer og eksamensbevis

Afslutningen på skoleåret bliver i år ikke helt, som den plejer for hverken 1g, 2g eller 3g elever. Som du ved, er mange eksaminer denne sommer aflyst på grund af den aktuelle situation med COVID-19, og du skal til færre prøver end normalt.

Din uddannelsesinstitution giver dig information om, hvilke fag du skal til eksamen i, og hvordan skoleåret i øvrigt afsluttes. I dette brev får du oplysninger om, hvordan der gives årskarakterer, og hvordan dit eksamensbevis sammensættes i år.

Hvordan bliver mit eksamensbevis udformet, når jeg ikke får en karakter ved de aflyste prøver?

Et eksamensbevis består af årskarakterer (afsluttende standpunktskarakterer) i alle fag samt en eksamenskarakter i de fag, hvor du har været til eksamen. Hvert år udtrækker Børne- og Undervisningsministeriet en prøveplan for alle elever. Det er også sket i år, men nogle af de udtrukne prøver er nu aflyst.

Du får som altid en årskarakter i alle fag. I år vil årskaraktererne i de fag eller dele af fag (mundtlig eller skriftlig), hvor prøven nu er aflyst, dog også komme til at tælle som prøvekarakterer. På dit eksamensbevis vil årskarakteren derfor i disse fag komme til at optræde to gange – både som årskarakter og som prøvekarakter.

Hvornår gives der afsluttende standpunktskarakterer?

Undervisningen fortsætter i år helt frem til skoleårets afslutning. Det betyder, at årskaraktererne i fag, der ikke afsluttes med en prøve, først skal gives mellem den 10. og den 15. juni.

Hvad bedømmer læreren mig på?

En årskarakter er – ligesom den plejer at være – udtryk for lærernes vurdering af dit faglige niveau i det enkelte fag på det tidspunkt, hvor karakteren gives. I denne helt særlige situation – hvor gymnasierne har været lukkede i en længere periode, og hvor du har modtaget fjernundervisning – vil dine lærere dog også inddrage dit faglige niveau før nedlukningen i deres vurderinger.

Må læreren lave en test i undervisningen for at vurdere mit faglige niveau?

Læreren kan lave interne prøver, tests, særlige opgaver eller lignende for at være sikker på dit faglige standpunkt. Sådanne aktiviteter indgår i helhedsvurderingen af dit faglige niveau i faget, men kan ikke i sig selv være grundlaget for årskarakteren.

Hvornår får jeg mine karakterer at vide?

Særligt for 3g elever: Mellem den 4. og den 11. maj melder dit gymnasium ud, hvilke fag du skal til prøve i. Karaktererne i de fag, du skal til prøve i, bliver givet af din lærer omkring den 15. maj, og du vil få dem at vide kort tid derefter.

Hvornår får jeg at vide i hvilke fag min årskarakter også bliver til eksamenskarakter?

Den 19. juni kan du få du at vide, hvilke udtrukne prøver der er aflyst, og dermed i hvilke fag eller dele af fag, hvor årskarakteren også bliver til prøvekarakter. Årskaraktererne får du dog først sammen med de skriftlige karakterer i uge 26 (22.-24. juni).

Du ønskes held og lykke med afslutningen på din uddannelse.

(Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet den 4. maj 2020)

 

Klagevejledning og klagefrister

Hvad gør jeg, hvis jeg vil klage over en karakter?

Se klagevejledningen her (link)