Dimission

Den lærende elev på RG

På Rungsted Gymnasium har vi en årrække forsøgt at højne elevernes læring via det pædagogiske projekt ‘den lærende elev’ med fx synlig læring, der gerne skulle gøre undervisningen mere gennemsigtig og lettere tilgængelig for eleverne. Men vi har også stor fokus på trivsel og at skabe de bedste rammer for at pleje fællesskaber.

I år er ‘Lovende praksisser’ kommet til som et projekt. Her er det lærerne, der er i fokus med videndeling af hinandens ‘best practise’.

Men både det globale og det sociale er vævet tæt ind i det faglige. Det lille og det store fællesskab ligger os meget på sinde, samtidig med at man bliver bevidst om sin rolle – også lokalt og globalt. Skolens motto er: Det globale, sociale og udfordrende.