Den lærende elev på RG


På Rungsted Gymnasium har vi en fælles pædagogisk strategi under navnet ’Den lærende elev’. Den lærende elev er iværksat for at højne elevernes læring, og er et fælles projekt for hele skolen, hvor der arbejdes på flere forskellige indsatsområder – nedenfor er nogle af disse udfoldet:

Synlig læring
Alle lærere arbejder med synlig læring, som har til formål at gøre undervisningen mere gennemsigtig og lettere tilgængelig for eleverne.

Faglig læsning 
Herunder arbejder vi med elevernes generelle læsekundskaber samt deres evne til at læse faglige tekster. Derudover arbejder vi herunder med fordele/problematikker ved faglig læsning på skærm (computer, iPad mm).