Eksamen 2018 – Til censorer

Til mundtlige censorer på Rungsted Gymnasium

Mundtlige eksamener starter typisk kl. 8.20, og der vil være lidt morgenmad på skolens lærerværelse fra kl. 7:45. Hvis eksamen strækker sig over frokost, vil skolen være vært til en let frokostanretning.

Studieplaner for holdene kan findes via dette link https://www.lectio.dk/lectio/59/FindSkema.aspx?type=hold . Find faget og vælg dernæst det relevante hold.

Holdets lærer fremsender eksamensspørgsmål mm. senest fem hverdage inden eksamen. Det sendes via den mail, der er udtrukket i systemet.

HUSK, at parkering på Rungsted Gymnasiums parkeringsplads kræver en parkeringstilladelse. Denne fås ved at indtaste bilens registreringsnummer ved indgangen til skolen – brug Q-parks registreringssystem lige indenfor dørene.

Vi glæder os til at byde alle censorer velkommen på skolen i løbet af juni måned!

Til skriftlige censorer på Rungsted Gymnasium

Lige som alle andre institutioner benytter Rungsted Gymnasium Netprøver.dk, når vi afvikler skriftlige prøver i sommer- og sygeterminen 2018.Undervisningsministeriet har samlet informaiton om brugen af Netprøver.dk til prøveterminen under “Prøveafvikling sommer- og sygetermin 2018” på www.uvm.dk/netproever.dk

Ved prøver med en første delprøve vil elevernes papirbesvarelser blive fremsendt med post til 1. censor.