Dimission

Eksamen 2021

Kære alle elever

I år er i særklasse et specielt eksamensår pga. COVID-19.

Har du spørgsmål ang. eksamen, sygdom og Corona så tryk her på vores opdaterede Retningslinjer-for-fremmøde-ved-prøver-og-eksaminer-sommeren-2021, ny

Vi holder jer opdateret med de gældende retningslinjer for eksamen 2021 på denne del af hjemmesiden:
>Tryk på Eksamen

 

Her finder du også klagevejledningen:

> Link til klagevejledning