Dimission

Censor 2021

Til mundtlige censorer på Rungsted Gymnasium

Velkommen som censor på Rungsted Gymnasium. Vi glæder os til at tage imod dig i vores grønne omgivelser i Hørsholm, Rungsted Kyst. 

 • Du skal melde din ankomst hos sekretærerne og fremvise en negativ Coronatest, som er højest 72 timer gammel. Her får du også udleveret karakterlisten.
 • De mundtlige eksamener starter typisk kl. 8.20, og der vil være lidt morgenmad i Ydre Kantine fra kl. 7:45. Hvis eksamen strækker sig over frokost, vil skolen være vært til en let frokostanretning.
 • Vi har skrevet flg. til Rungsted Gymnasiums lærere ang. nødundervisningsperioderne – og evt. udeladelser af prøvemateriale:
  “Hvis I vurderer at dele af prøvematerialet bør udgå, skal I hurtigst muligt og
  senest den 25. maj lave en kopi af jeres undervisningsbeskrivelse, da skolens ledelse skal godkende disse elementer forud for eksamen. Det skal fremgå tydeligt, hvilke dele af undervisningsbeskrivelsen, der udeladesI bedes uploade dokumentet på Teams under “RG Alle lærere og ansatte i underkanalen “Anmodning om udeladelse af prøvemateriale til en mundtlig prøve”. Dokumentet skal navngives med jeres initialer og fag.”
  Vi henviser i øvrigt til: 210415-Vejledning-om-gymnasiale-proever-i-sommerterminen-2021-og-afsluttende-standpunktskarakterer (1).pdf
 • Undervisningsbeskrivelser for holdene på Rungsted Gymnasium kan findes via dette link https://www.lectio.dk/lectio/59/ . Find faget og vælg dernæst det relevante hold.
 • Holdets lærer fremsender eksamensspørgsmål og rækkefølgeliste senest fem hverdage inden eksamen. Det sendes via den mail, der er udtrukket i systemet.
 • Parkering på Rungsted Gymnasiums parkeringsplads kræver IKKE en parkeringstilladelse i juni måned. Venligst ignorer QPark-skiltene.

Vi glæder os til at byde alle censorer velkommen på skolen i løbet af juni måned!

Til SRP-censorer på Rungsted Gymnasium

Du skal være SRP-censor på Rungsted Gymnasium ved sommereksamen 2021. Vedhæftet er rækkefølgelisten. Du har fået dine opgaver i Netprøver. Du skal være opmærksom på, at nogle af opgaverne er udarbejdet på engelsk og for disse vil eksamen også være på engelsk. Du skal ligeledes være opmærksom på, at vi har opfordret vores elever til at inddrage metode i den skriftlige opgave velvidende, at det ikke er et krav. Vi anvender bogen ”Vidensmønstre”.  

Generelt om SRP-eksaminer på Rungsted Gymnasium  

 • Prøverne begynder normalt kl. 8.20. Der kan være nogle, der starter senere.  
 • Du skal melde din ankomst hos sekretærerne og fremvise en negativ Coronatest, som er højest 72 timer gammel. Her får du også udleveret karakterlisten.  
 • Fra ca. kl. 7.45 serveres der morgenmad. Vi serverer ligeledes frokost. 
 • Den første lærer på eksamensplanen vil hjælpe dig til rette med hensyn til kaffe/the, vand og morgenmad samt at finde klasselokalet.  
 • Der vil være en kande kaffe/te til hver censor om morgenen og efter frokost til at tage med op i klasseværelset.  
 • Censor sidder i samme lokale hele dagen – det er lærerne som skifter lokale.  
 • Vi samarbejder med Q-Park, men har aftalt, at der er fri parkering til SRP-eksamen.  

Mht. kommunikationen med eksaminator på Rungsted Gymnasium, opfordrer vi til, at du kontakter eksaminator telefonisk senest en uge inden afholdelse af SRP-eksamen. 

Vi glæder os til at byde dig velkommen. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os. 

 

 

Til skriftlige censorer på Rungsted Gymnasium

Vi benytter Netprøver.dk, når vi afvikler skriftlige prøver i sommer- og sygeterminen 2021.

 

 

Kontakt eksamenskontoret

Brian Dupont Larsen: bd@rungsted-gym.dk
Christina Lindeman: cl@rungsted-gym.dk
Annette Skieller: ask@rungsted-gym.dk
Annette Jeppesen: aje@rungsted-gym.dk

 

Stadionallé 14
2960 Rungsted Kyst
Tlf. 4586 3311
gymnasiet@rungsted-gym.dk