Dimission

Elevråd

Vi er stolte af at have et meget aktivt elevråd. Vi har på skolen en målsætning om at inddrage eleverne i mange af skolens vigtige beslutninger, idet vi mener, at det er en del af almen dannelse at indgå i demokratiske sammenhænge. Du bliver fx hørt, når der skal laves ombygninger, etableres talentakademi og skabes faglige sammenhænge i studieretningerne.

Elevrådet arrangerer ture og holder møder, og dette er en god mulighed for dig for at få et netværk og et stærkt sammenhold på tværs af klasserne.

Ud over elevrådet har vi en række udvalg, hvor du kan arbejde frivilligt og hermed bidrage til, at du og de andre elever høres og får indflydelse. Vi har fx:

Eventudvalg, Festudvalg, Hueudvalg, Kantineudvalg, Klassikerklubben, Medieudvalg, MUN, Skiudvalg og Velgørenhedsudvalg.

En repræsentant og en suppleant fra hver klasse er med i elevrådet. I elevrådet sidder formandsgruppen, som består af fire medlemmer. Elevrådet har repræsentanter i bestyrelsen samt alle skolens udvalg herunder i pædagogisk råd og pædagogisk udvalg. I pædagogisk råd bliver alle lærere involveret, og her drøftes uddannelsesmæssige forhold sammen med rektor.