En forfatter kom forbi

Anne Sofie Mørk Jessen er på besøg på sit gamle gymnasium. Hun gik ud for 3 år siden og er nu i gang med at skrive sit bachelorprojekt på universitetet. Hun studerer nemlig historie og sidder i øjeblikket med næsen dybt begravet i kilder på Rigsarkivet.

Egentlig er kravene til bachelorprojektet ikke sådan, at man behøver at grave nye kilder frem fra de støvede arkiver, men Anne Sofie brænder for sit emne – 1600-tals maritim historie. Fundet af en serie konduitebreve fra slutningen af 1600-tallet bringer derfor smilet frem på hendes læber. De kan nemlig bruges til at belyse de forskellige flådekommandanters personlighed og ledelsesstil og kan vise sig at være en vigtig brik i forståelsen af flådens virke i slutning af 1600-tallet.

Anne Sofie begyndte på universitetet direkte efter tre år på Rungsted Gymnasium, og tiden på gymnasiet viste sig at hjælpe hende godt på vej på historiestudiet: ”Det første år på universitetet var meget metode- og opgaveorienteret, og mens mange af mine medstuderende sad og kæmpede med kildekritisk metode, og hvordan man i det hele taget gik til en opgave, kunne jeg læne mig lidt mere tilbage – alt det havde jeg allerede fået ind under huden i undervisningen på Rungsted Gymnasium, og det gav mig noget af et forspring.”

Anne Sofie håber også, at hun kan bruge tiden i arkivet i et andet ærinde, nemlig hendes arbejde med en historisk roman om Iver Huitfeldt. Hun har nemlig også en litterær interesse og udgav sin første digtsamling, allerede mens hun gik i 3. g. Det er også derfor, hun er på besøg på gymnasiet. 3z har nemlig arbejdet med autofiktion og læst Naja Marie Aidts ”Carls bog – hvis døden har taget noget fra dig, så giv det tilbage”. Derfor passede det rigtig godt at få besøg af en forfatter – endda en hjemmegroet en af slagsen.

Klassen fik lov til at læse digte fra Anne Sofie Mørk Jessens digtsamling ”Et øjeblik af evighed”, og til trods for de almindelige omgivelser forsvandt 3z og Anne Sofie ind i billeder af sorg, glæde, ensomhed, timeglas og togvogne. Anne Sofie læste også sine digte op og svarede på spørgsmål både om tolkningen af digtene, og om digtenes tilblivelseshistorier.

Eleverne var dybt koncentrerede, og havde mange gode spørgsmål, blandt andet til Anne Sofies eget liv, og om hvordan det private transformeres til noget alment. Det der gjorde mest indtryk, var; ”at høre at hun skrev alle steder. Nogle gange skriver hun hjemme om natten, men andre gange er det bag på en billet eller serviet, hvis inspirationen lige er der.”  En anden elev sagde: ”Det var meget spændende at høre, om det jeg tolkede ved digtet var rigtigt eller dvs. faldt i tråd med det forfatteren selv tænkte om digtene”. En sidste kommenterede: ”Det var spændende at høre om hendes eget syn på digtene efter at digtene var skrevet; elsker eller hader hun dem. Hun sagde selv, at det sidst skrevne digt ofte var det hun selv bedst kunne lide.”  Efter oplæsningen for 3z var der tid til frokostpause på lærerværelset, hvor der blev hilst på mange af de tidligere lærere og uddelt rigeligt med knus.