Dimission

Elevtrivselsundersøgelse – ETU

Måling af elevtrivsel på de gymnasiale uddannelser foregår hvert år mhp. at øge elevtrivslen på de enkelte uddannelsesinstitutioner i Danmark.

De nationale trivselsmålinger på de gymnasiale uddannelser ses på Undervisningsministeriets hjemmeside. Herunder fremkommer dels landsundersøgelsen, dels undersøgelsen på Rungsted Gymnasium.

2021:
ETU – 2021 elevtrivselsmåling

2020:
Elevtrivselsundersøgelse resultater, landsplan, 2020 (web)
Elevtrivselsundersøgelse resultater, Rungsted Gymnasium, 2020 (pdf)
Handleplan Elevtrivselsundersøgelse 2020-2021 (pdf)

2019:
Elevtrivselsundersøgelse resultater, landsplan, 2019
Elevtrivselsundersøgelse resultater, Rungsted Gymnasium, 2019

2018:

Elevtrivselsundersøgelse resultater, 2018

RG-handleplan, elevtrivselsundersøgelse, 2018-19

 

Læs mere om ETU hos UVM