ETU

Måling af elevtrivsel på de gymnasiale uddannelser i efteråret 2018

Øget elevtrivsel er et af målene med gymnasiereformen.

De nationale trivselsmålinger på de gymnasiale uddannelser blev dog sat i bero af Undervisningsministeriet i januar 2018, idet der har været rejst spørgsmål til gennemførelsen af trivselsmålingerne og håndteringen af de indsamlede data.

Men i 2018 blev der igen iværksat trivselsundersøgelser:

Læs mere om ETU hos UVM