ETU

Måling af elevtrivsel på de gymnasiale uddannelser i efteråret 2018

Øget elevtrivsel er et af målene med gymnasiereformen.

De nationale trivselsmålinger på de gymnasiale uddannelser blev sat i bero af Undervisningsministeriet i januar 2018, idet der har været rejst spørgsmål til gennemførelsen af trivselsmålingerne og håndteringen af de indsamlede data.

Så snart ETU, elevtrivselsundersøgelserne, iværksættes igen fra UVM, vil de kunne ses her på siden.

Læs mere her