Dimission

Fransk fortsættersprog A

I fransk fortsættersprog A lærer du at læse og forstå et nuanceret fransk samt at udtrykke dig mundtligt og skriftligt i et flydende og varieret sprog.

I fransk fortsættersprog på A-niveau lærer du at deltage i samtale og diskussion på et varieret og flydende fransk, lige som du lærer at skrive et varieret fransk og oversætte dansk tekst af en vis sværhedsgrad til et klart og præcist fransk.

Du vil få gennemgået generelle principper, herunder grammatiske, for sprogets opbygning og anvendelse samt få viden om fransk udtale og intonation.

Ud over at lære sproget og opnå et alment og varieret ordforråd får du viden om kultur, litteratur, historie og samfundsforhold i Frankrig samt i et eller flere andre fransktalende lande. Der vil indgå fransksproget materiale fra såvel trykte som elektroniske medier.

Materialet vil dels bestå i drama, epik og lyrik fra tre litterære hovedgenrer og dels i forskellige nutidige sagprosagenrer fra Frankrig og andre fransktalende lande. Tidsperioden går fra det 19. århundrede til det 21. århundrede med hovedvægt på nyeste tid.

Undervisningen er for en stor dels vedkommende tilrettelagt som emneforløb, hvori der er indlagt sproglig træning og skriftlige opgaver.

I fransk fortsættersprog på A-niveau er der en del skriftligt arbejde.

Der bruges it i undervisningen til henholdsvis informationssøgning og styrkelse af den skriftlige sprogfærdighed i form af interaktive øvelser og træningsprogrammer.