Dimission

Fransk fortsættersprog B

I fransk fortsættersprog B udvikler du din mundtlige og skriftlige sprogfærdighed samt din evne til at læse og forstå enkle franske tekster.

I fransk fortsættersprog på B-niveau lærer du at deltage i samtale og diskussion på et klart og nogenlunde flydende fransk, lige som du lærer at skrive et enkelt og sammenhængende fransk samt oversætte enkel dansk tekst til fransk.

Du vil bl.a. få gennemgået grundlæggende principper for sprogets opbygning og anvendelse samt få viden om de grundlæggende elementer i fransk udtale og intonation.

Ud over at lære sproget og opnå et alment ordforråd får du viden om kultur, litteratur, historie og samfundsforhold i Frankrig samt i et eller flere andre fransktalende lande. Der vil indgå fransksproget materiale fra såvel trykte som elektroniske medier.

Materialet vil bestå i litterære og ikke-litterære udtryksformer, bl.a. om aktuelle forhold i Frankrig og andre fransksprogede lande. Tidsperioden går fra det 20. århundrede til det 21. århundrede.

Undervisningen er for en stor dels vedkommende tilrettelagt som emneforløb, hvori der er indlagt sproglig træning og skriftlige opgaver.

Der bruges it i undervisningen til henholdsvis informationssøgning og styrkelse af den skriftlige sprogfærdighed i form af interaktive øvelser og træningsprogrammer.