Japansk A

I japansk A lærer du at tale og forstå standardjapansk igennem undervisning i udtale, intonation og skriftsystemer.

I faget japansk på A-niveau får du færdigheder i at forstå hovedindholdet af ukompliceret talt standardjapansk og i at udtale standardjapansk forståeligt og naturligt.

Du lærer også at læse og forstå enklere moderne tekster, både skønlitterære og ikke-skønlitterære, og du får et ordforråd, som sætter dig i stand til at kommunikere på japansk om dagligdags forhold og studerede emner.

Sammen med den sproglige del af undervisningen får du indsigt i centrale aspekter af japansk kultur og samfundsforhold.

Du får bl.a. undervisning i følgende emner:

  • Udtale, intonation og oplæsning
  • Lyd- og billedmedier som støtte for lytte- og læseforståelse samt tale- og skrivefærdighed
  • De japanske skriftsystemer, herunder ca. 500 kanji
  • De centrale dele af japansk grammatik

Undervisningen er i begyndelsen overvejende lærerstyret, men bliver mere selvstændig, efterhånden som du bliver bedre til sproget. Du arbejder mundtligt med fx styrede dialoger, friere samtale, oplæsning og oversættelse. Skriftligt arbejder du både med håndskrift og computer, og du afleverer mindre skriveøvelser.

It indgår i undervisningen i forbindelse med fx fremlæggelse og præsentation.

 

Selvstuderende

Det er muligt at tage faget japansk på Rungsted Gymnasium som selvstuderende.

Frist for tilmelding til sommereksamen er 20. februar. Kontakt administrationen.