Dimission

Latin C

I latin C lærer du at læse lettere latinske originaltekster og får opbygget evnen til at genkende latinske ord og begreber i vores nutidige sprog.

I faget latin på C-niveau lærer du at oversætte lettere latinske originaltekster ved hjælp af ordbog, grammatik og paralleloversættelse samt at sætte teksterne ind i deres historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhæng.

Du får bl.a. undervisning i områder som:

  • lettere latinske originaltekster fra perioden før ca. 150 e.Kr.
  • romersk historie, samfund og kultur i det omfang, teksterne lægger op til det
  • latinsk morfologi og syntaks i det omfang, teksterne lægger op til det
  • grundlæggende latinsk ordforråd
  • latin i de europæiske sprog

Undervisningen indeholder varierede arbejdsformer. Vægten ligger på den sproglige (herunder den grammatiske) indlæring, men du vil også lære om den kultur, der knytter sig til teksterne.

It indgår i undervisningen i forbindelse med den grammatiske indlæring og i arbejdet med kulturstoffet.