Dimission

Matematik C

I matematik C lærer du om simple formler og at løse simple problemer med matematisk indhold.

I faget matematik på C-niveau vil du lære at håndtere simple formler og at bruge symbolholdigt sprog til at løse simple problemer med matematisk indhold. Undervisningen giver dig indblik i simple matematiske ræsonnementer samt i matematiske metoder.

Til beskrivelse af et givet datamateriale lærer du at bruge simple statistiske modeller, lige som du lærer at gøre rede for foreliggende geometriske modeller og løse geometriske problemer.

Du får også kendskab til eksempler på matematikkens samspil med den øvrige videnskabelige og kulturhistoriske udvikling.

Du får bl.a. undervisning inden for emner som:

  • Regningsarternes hierarki, ligningsløsning med grafiske og simple analytiske metoder samt procent- og rentesregning
  • Formeludtryk til beskrivelse af ligefrem og omvendt proportionalitet, lineære sammenhænge samt potenssammenhænge mellem variable
  • Simple statistiske metoder til håndtering af et datamateriale og grafisk præsentation af et statistisk materiale
  • Forholdsberegninger i ensvinklede trekanter og trigonometriske beregninger i vilkårlige trekanter

Undervisningen er for en stor dels vedkommende tilrettelagt som projekt- eller emneforløb, og der indgår også gruppearbejde. Der lægges endvidere vægt på opgaveløsning som en afgørende støtte for tilegnelsen af begreber, metoder og kompetencer.

It inddrages både som værktøj til håndtering af statistisk datamateriale og variabelsammenhænge og til løsning af givne matematiske problemer.