Dimission

Mediefag B

I mediefag B får du viden om dramaturgiske principper og fortælleforhold i forbindelse med film og tv-produktioner og lærer om centrale genrer og programtyper.

I mediefag på B-niveau arbejder du både teoretisk og praktisk med faget.

På det teoretiske niveau får du bl.a. undervisning i film- og tv-sprogets terminologi og i principper og teknik i forbindelse med optagelse og redigering. Du lærer at gøre rede for forskellige dramaturgiske modeller og fortælleforhold samt bruge forskellige analysemetoder. Du lærer også om centrale genrer og programtyper, og om hvad der karakteriserer fakta, fiktion og blandinger herimellem.

På det praktiske niveau lærer du fx selvstændigt og nuanceret at bruge optage- og redigeringsudstyr, samtidig med at I i grupper lærer at planlægge og gennemføre en produktion. Hertil hører undervejs at gøre rede for faserne i arbejdet, at skrive synopsis, manuskript og storyboard samt at kunne fortælle om principper, arbejdsmetoder og målgruppe i relation til produktionen.

Du får også viden om grundlæggende træk ved filmens og tv-mediets historie og om produktionsforhold på film og tv – nationalt og internationalt.

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning og projektarbejde i grupper. Faget slutter med en medieproduktion.

It indgår i undervisningen til informationssøgning, præsentation og formidling af det faglige stof samt til tekstbehandling og digital redigering i produktionen.