Dimission

Naturgeografi C

I naturgeografi beskæftiger du dig med, hvordan mennesket tilpasser sig, udnytter og forvalter naturen og omverdenen. Du lærer herunder bl.a. om bæredygtig udvikling.

I faget naturgeografi på C-niveau får du en forståelse for jordens og livets udvikling i et langt tidsperspektiv, lærer om dens opbygning i tektoniske plader og får viden om jordskælv, vulkaner og landskabers dannelse.

Du lærer at udføre simple former for forsøgsarbejde med systematiske feltobservationer og målinger i forbindelse med geofaglige fænomener og ved hjælp af komplekse geofaglige modeller. I arbejdet indgår brug af tekster, data, kort, diagrammer og figurer mv.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

  • Jordens, livets og landskabernes udviklingsprocesser og udviklingshistorie
  • Klimaet og dets betydning for menneskets livsvilkår
  • Vand, vandressourcer og deres udnyttelse
  • Energi, energistrømme, energiressourcer og energiteknologi
  • Produktion, forbrug, teknologi, ressourcer og bæredygtighed
  • Analyse og tolkning af rumlige mønstre på baggrund af kort og billedmateriale

Til undervisningen hører desuden formidling af din faglige viden, hvor du lærer at argumentere i forhold til forskellige målgrupper samt forholde dig til den aktuelle samfundsdebat om geofaglige emner, fx klimaspørgsmål eller drikkevandsressourcer.

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, gruppe- og projektarbejde, feltarbejde og ekskursioner. Der er skriftligt arbejde, der omfatter rapportskrivning over dataindsamling og eksperimentelt arbejde, skriftlige øvelser i al almindelighed (herunder arbejde med kort og diagrammer) og produkter som resultat af emne- og projektarbejdet.

It indgår i undervisningen, blandt andet til søgning af data som fx digitale kort og fly- og satellitbilleder, til bearbejdning af billeder i billedbehandlingsprogrammer og til kommunikation og formidling af resultater.