Dimission

Oldtidskundskab C

I oldtidskundskab beskæftiger du dig med lige dele sprog, kultur og historie. Du oversætter og fortolker oldtidens græske tekster og danner dig samtidig et billede af den fælles europæiske kulturarv.

I faget oldtidskundskab på C-niveau vil du beskæftige dig med oversatte tekster fra den græske og romerske oldtid med hovedvægt på Grækenland i klassisk tid.

Du lærer at analysere og fortolke oversatte tekster og at forholde dig til væsentlige begreber og tanker i de behandlede tekster samt uddybe moderne problemstillinger gennem læsningen.

I undervisningen vil der også blive gennemgået arkitektur, skulptur eller maleri fra den græsk-romerske oldtid, lige som du vil få kendskab til væsentlige sider af antikkens historie, filosofi, samfund og kultur og se antikkens betydning for den senere europæiske kultur.

Undervisningen indeholder både kursusforløb, hvor I nærlæser og diskuterer antikke tekster, og mere projektprægede forløb, hvis resultater skal fremlægges mundtligt og skriftligt.

It indgår i undervisningen i forbindelse med informationssøgning på internettet om den græsk-romerske oldtid. Blandt andet lærer du at finde, gemme og præsentere billeder.