Dimission

Fastholdelse

Rungsteds Gymnasiums fastholdelsespolitik:

  • En tidlig indsats over for 1.g-eleverne med henblik på fastholde gode studievaner og studiekompetencer fra starten af gymnasieforløbet.
  • En fælles målrettet pædagogisk indsats over for elever med for højt fravær i forhold til registrering af fysisk og skriftligt fravær
  • At eleverne bliver bevidste om, at de går glip af læring ved fravær.
  • En opmærksomhed på at uddannelse og faglige fællesskaber forpligter.