Dimission

Fester

 

RG har et engageret festudvalg, som arrangerer nogle super fede fester. Ofte med et tema.

Årets første fest er kun for 1.g elever og deres elevambassadører, mens årets sidste fest “Gallafesten” kun er for 3.g årgangen.

Regler og retningslinjer ved alle RG-arrangementer.

  1. Studiekortet og billet skal fremvises for at få adgang til et RG-arrangement.
  2. Adgang til et RG-arrangement er muligt i det oplyste tidsinterval, som dørene er åbne i.
  3. Studiekortet inddrages, hvis man bliver afvist i døren grundet for høj promille (*) eller af andre årsager bortvises fra RG-arrangementet. Kortet kan hentes hos rektor den efterfølgende skoledag.
  4. Ved alle bortvisninger vil årsagen blive noteret af vagterne og blive indleveret til rektor med det konfiskerede studiekort, hvorefter rektor vil tage stilling til mulige sanktioner.
  5. Forlader man RG-arrangementet, så betragtes det som at man er gået hjem. Det er derfor ikke muligt at komme ind til RG-arrangementet igen.
  6.  Al betaling i baren foregår med MobilePay.

(*) Når eleven er under 18 år, rettes der altid henvendelse til forældrene, hvis eleven er stærkt beruset og bortvises.