Dimission

Fester

 

RG har et engageret festudvalg, som arrangerer nogle super fede fester. Ofte med et tema.

Årets første fest er kun for 1.g elever og deres elevambassadører, mens årets sidste fest “Gallafesten” kun er for 3.g årgangen.

Fest- og Cafereglement på Rungsted Gymnasium

Der afvikles højst 5 fester årligt på gymnasierne samt en afsluttende studentermiddag.

Derudover afholdes cafeer og andre former for arrangementer (teater, musical og lignende), hvor der kan være begrænset udskænkning af alkohol.

Desuden gælder følgende reglement:

– Alle Fester og Cafeer er lukkede arrangementer kun for gymnasiets elever.
– Man kommer ikke ind til en fest, hvis man ikke har en QR-kode og et digitalt studiekort. Det er elevens ansvar at være i besiddelse af dette.
– QR koden skal fremvises op en hvid baggrund på mobilen, ellers kan den ikke skannes af vagterne
– Betaling for billet til Fester skal foregå rettidigt via Gymbetaling ved elevens eget NemID og fristen for betaling vil blive meddelt via lectio til alle elever.
– Studiekortet skal hentes via app’en Studiz.
– Al betaling i baren foregår via MobilePay
– Du skal swipe din betaling foran barpersonalet ellers er din betaling ugyldig.
– Det er kun muligt at komme ind til en RG-fest i det oplyste tidsrum kl. 20-21:30, hvor dørene er åbne (hvis andet er gældende oplyses det i god tid inden arrangementet).
– Skolen kan teste eleverne ved indgangen, hvis de virker synligt berusede, og sende dem hjem ved en promille på mere end 0,5.
– Der er gratis garderobe til alle fester
– Elever der ved deres adfærd ved festen viser at have indtaget for meget alkohol vil blive hjemsendt.
– Elever kan bortvises til fester ved udvisning af uacceptabel adfærd.
– Det er forbudt at benytte alle former for nikotin-præparater til RG arrangementer og ved brug bortvises eleven fra festen/arrangementet.
– Ved forsøg på at smugle alkohol ind til festen/arrangementet bortvises eleven fra festen/arrangementet.
– Det er den ledelsesansvarlige der vurderer hvorvidt den enkelte elev er synligt beruset eller udviser en adfærd der i benge tilfælde medfører en bortvisning og hjemsendelse.
– Sendes elever hjem fra fester, kan hjemmet kontaktes, hvis det vurderes nødvendigt (ved elever under 18 år, kontaktes hjemmet altid).
– Uacceptabel adfærd kan medføre restriktioner for den enkelte elev i forhold til fremtidige fester og/eller skolegang.
– Der udskænkes aldrig drikke med alkoholprocent højere end 5% ved fester. Dog kan der ved middagen ved gallafest og ved studentermiddag efter eksamen udskænkes vin.
– Der er altid ansvarligt personale til stede ved fester og andre arrangementer.
– Vand er altid tilgængeligt ved gymnasiets arrangementer. Vi har vandposter rundt om på skolen, og det er muligt at købe en flaske vand til kr. 5 i baren.
– Forlader man festen, kan man ikke komme ind igen – ‘Går man ud, går man hjem’.

Det er kun ved ovenstående typer arrangementer, der udskænkes alkohol.

Øl koster 10 kr. og somersby koster 15 kr., sodavand og vand koster 5 kr.

Det forventes i øvrigt, at aktiviteter uden for skolen, som eleverne er del af og hvor de fremstår som repræsentanter for gymnasiet, afvikles sobert og ordentligt. Gymnasierne er ikke ansvarlige for adfærd i disse sammenhænge, men påtager sig et ansvar som oplysende partnere, ved at forsøge at påvirke eleverne til god, respektfuld og fornuftig adfærd.

Gymnasierne søger særligt gennem oplysning, at påvirke elevers indbyrdes kommunikation om alkohol og arrangementer på sociale medier m.v. så denne kommunikation bliver så inkluderende som muligt og udtrykker, at alle er velkomne i fællesskabet.

Alle henvendelser og aftaler angående Fester og Cafeer på RG skal gå gennem Rasmus Svendsen som er Uddannelseschef og festansvarlig på Rungsted Gymnasium (rb@rungsted-gym.dk).