Dimission

Fritagelse fra idræt

Herunder finder du vejledningen om fuldstændig eller delvis fritagelse fra idræt i stx-uddannelsen fra juni 2018:

Vejledning om fuldstændig eller delvis fritagelse fra idræt – juni 2018