Dimission

Globalt, socialt og udfordrende

Et globalt gymnasium

Hos os er den daglige undervisning tilrettelagt, så den har et globalt udsyn. Det kan fx være i form af samarbejde med virksomheder, organisationer, andre gymnasier eller vores venskabsskoler i rundt om i verden. Vi sender hvert år elever på længere studieophold via RG-Abroad til England, Tyskland, Frankrig, Spanien, USA, Kina, Japan og New Zealand.

Vi er det eneste gymnasium med tre delvist engelsksprogede studieretninger: Global Science, Global Politics & Economy og Global Society Class. Desuden udbyder vi sprogfagene: fransk, tysk og spansk .

Et socialt gymnasium

Hos os får du sociale og kulturelle kompetencer, som er værdifulde i et globalt samfund. En vigtig social kompetence er at kunne indgå i faglige fællesskaber og bidrage positivt. Vi har aktiviteter på tværs af klasser og årgange som fx studieretningsdage, innovationscamps, global camps, idrætsdag, musical, caféaftener mm. På den måde lærer du at præstere i mange forskellige faglige og sociale fællesskaber og tage ansvar for dig selv og andre.

Et udfordrende gymnasium

Hos os stiller vi høje krav og udfordrer alle på hvert deres niveau. Vi har vores eget talentakademi samt elever tilmeldt forskellige talentprogrammer på tværs af gymnasier som fx Akademiet for talentfulde unge og Sciencetalenter.

Derudover er vi Team Danmark Uddannelsespartner og har unikke forhold for dig, der ønsker at kombinere idræt på eliteplan med en studentereksamen. Mange af vores elever er tilmeldt vores idrætsordning, så det er muligt at passe både gymnasiet og ens sport.

Vi udbyder udfordrende studieretninger og sigter mod høj faglig kvalitet af undervisning og læring.

Verden kommer til Rungsted Gymnasium

Går du på Rungsted Gymnasium, kommer du til at rejse og opleve fremmede kulturer, men verden kommer også til RG.

Vores undervisning har globalt fokus i alle studieretninger, og derfor har vi løbende foredrag og debatter med oplæg udefra om globale emner. Eksempelvis har vi haft besøg af Yahya Hassan, Anders Ladekarl fra Røde Kors og Atlantsammenslutningen, som havde fokus på IS-propaganda og konflikten i Syrien og Ukraine.

Desuden har vi haft en storstilet EU-debat med besøg af partiernes EU-kandidater arrangeret af vores elever fra ”Verdensklassen”.

Partnerskolerne fra Kina, Indien og Japan kommer også på besøg hos os, og vi har udvekslingsstuderende gående på skolen. På den måde vil vores elever lære om fremmede kulturer på helt tæt hold og møde det globale i hverdagen.