Gymnasiets struktur

Gymnasiet er opdelt i et grundforløb og et studieretningsforløb.

Når du vælger gymnasium, skal du også vælge: Et sprogfag på A- eller B-niveau og et kunstnerisk fag på C-niveau.

Hos os har du følgende valgmuligheder:

Sprog 2: Fransk B, Tysk B, Japansk A, Kinesisk A eller Spansk A.

Kunstnerisk fag: Musik, Billedkunst, Mediefag, Drama eller Arkitektur & Design.

Efter grundforløbet skal du vælge studieretning