Gymnasiets struktur

Gymnasiet er opdelt i et grundforløb og et studieretningsforløb.

Når du vælger gymnasium, skal du også vælge: Et sprogfag på A- eller B-niveau og et kunstnerisk fag på C-niveau.

Hos os har du følgende valgmuligheder:

Sprog 2: Fransk B, Tysk B, Japansk A eller Spansk A

Kunstnerisk fag: Musik, Billedkunst, Mediefag, Drama eller Design & Arkitektur

Efter grundforløbet skal du vælge studieretning.