Dimission

Gymnasiets struktur

Gymnasiet er opdelt i et grundforløb (de første tre måneder) og et studieretningsforløb (efter de tre måneder).

Når du vælger gymnasium, skal du også vælge et sprogfag på A- eller B-niveau og et kunstnerisk fag på C-niveau.

Hos os har du følgende valgmuligheder:

Sprog 2: Fransk B, Tysk B eller Spansk A

Kunstnerisk fag: Musik, Mediefag, Drama eller Design & Arkitektur

Efter grundforløbet skal du vælge studieretning.