Dimission

Indsatsområder

Strategien de sidste år har været dels at højne elevernes læring, dels at pleje fællesskaber. Skolens motto er: Det globale, sociale og udfordrende.

Under navnet ’Den lærende elev’ har vi gennem en del år arbejdet på flere forskellige indsatsområder. Fx synlig læring der har til formål at gøre undervisningen mere gennemsigtig og lettere tilgængelig for eleverne, samt faglig læsning, der skal understøtte elevernes generelle læsekundskaber og læsning af faglige tekster.

‘Lovende praksisser’ er også kommet til. Her er det lærerne, der er i fokus med videndeling af hinandens ‘best practise’.

Men både det globale og det sociale er vævet tæt ind i det faglige. Det lille og det store fællesskab ligger os meget på sinde, samtidig med at man bliver bevidst om sin rolle – også lokalt og globalt.