Dimission

Innovation

Globaliseringen nødvendiggør, at Danmark bliver mere innovativt, ellers vil vi ikke kunne klare os i den internationale konkurrence. En af fremtidens vigtigste kompetencer er netop at kunne være innovativ og kreativ.

Innovativ læring

Regeringen er også opmærksom på betydningen af innovativ læring. Globaliseringsrådet siger: ”… eleverne skal også lære at være nyskabende, bryde med vanetænkning og se nye muligheder … ikke ved at sætte nye fag på skemaet, men ved at arbejde innovativt inden for de eksisterende fag. Lærerne skal have kendskab til metoder og samarbejdsformer, der fremmer idéskabelse”. I den nye gymnasiereform er innovative kompetencer blevet en del af formålet med STX og i de fleste fags læreplaner og vejledninger er innovation skrevet specifikt ind.

Det er vi glade for på Rungsted Gymnasium fordi….

Vi var blandt de første gymnasier til at tilbyde faget innovation, hvor man lærer om iværksætteri, og hvordan man får gode idéer og får dem spredt i en organisation. Man kan hos os vælge det som valgfag i 3.g både på dansk og på engelsk. Derudover har vi fokus på at lære vores elever at være innovative og tænke ud af boksen i vores måde at undervise på. Vi har innovative forløb i mange fag.

Endelig har vi vores egen innovationsfestival. Formålet med festivalen er, at man sammen med sin gruppe i konkurrence med de andre får anvendt sin viden tværfagligt til at løse en konkret opgave på en ny og innovativ måde. Vinderen er den gruppe der kommer med den mest innovative løsning. For at vise dommerne hvad konceptet går ud på, skal grupperne lave en præsentation og en prototype af fx pap, piberensere eller Lego-klodser. Dommerne kan være borgmesteren, en iværksætter, vores rektor og naturligvis repræsentanter fra de organisationer, der har stillet opgaven.