Innovationsfestivalen er skudt i gang

Så er årets innovationsfestival skudt i gang med 2x, 2z og 3gInC. Hørsholm kommunes byudviklingssekretariat har stillet opgaven:

Hvordan kan Rungsted Kyst Stationsområdet udvikles og fortættes, så

  • området bliver et sted med en særlig identitet i Hørsholm Kommune.
  • der skabes attraktive funktioner (boliger, arbejdspladser, offentlige tilbud) gode byrum og forbindelser og en velfungerende trafikal struktur.
  • den stationsnære placering bruges aktivt i udviklingen af området, til eksempelvis at gøre det endnu mere attraktivt at benytte toget, til at skabe attraktive boliger mv.
  • udviklingen tager hensyn til de landskabelige og kulturhistoriske værdier i området.

Eleverne skal lave:

  • En vision for områdets udvikling – hvad skal være det særlige/kendetegnende for Rungsted Kyst stationsområdet i fremtiden og hvem skal bruge området – målgruppen?
  • En SWOT analyse af gruppens idé og koncept
  • En prototype, hvor I udvælger og producerer det der illustrerer jeres idé på bedst mulig måde, det kunne være en model, en 3d model, visualiseringer, tegninger eller noget helt andet!

Innovationsfestival 2018