Dimission

Introkurser (8. klasse)

Her får du mulighed for at opleve hverdagen som gymnasieelev på Rungsted Gymnasium. Formålet er, at du får et indtryk af STX gymnasiet, så du dermed bliver parat til at vælge den rigtige ungdomsuddannelse for dig, når den tid kommer.

Vi vil i løbet af dagen give dig et indblik i gymnasiets fag og arbejdsmetoder.  Nogle fag er generelle for STX, og disse fag har alle elever uanset studieretning. Det gælder fx dansk, samfundsfag, matematik, engelsk, oltidskundskab og idræt.

Du vil også blive præsenteret for fag og studieretninger, som er helt særlige for Rungsted Gymnasium: Innovation, spansk, eller vores engelsksprogede studieretninger Global Society Class, Global Politics & Economy eller Global Science.

Du kan læse om mere vores studieretninger via forsiden på hjemmesiden.

Derudover vil du møde vores elevambassadører, som vil vise dig rundt på skolen og fortælle om deres hverdag som gymnasieelever på Rungsted Gymnasium. Der vil være undervisning, som er tilrettelagt specielt til dig og din klasse.

På Rungsted Gymnasium er skemaet delt op i moduler af 90 minutters varighed. Introkurset varer fra kl. 8:20-13:35.

Skolen har en kantine, som du er velkommen til at benytte, men du kan naturligvis også selv tage mad med.

Du skal huske at medbringe papir, blyant og computer!

Hvis du kommer med offentlig transport, vil vi gøre dig opmærksom på, at vi har en gratis skolebus. Bussen starter på Humlebæk st. og stopper i Nivå st., Holmegårds-centeret og Kokkedal st.

Hvis du bliver syg, skal vi bede dig om at orientere skolens studiekontor kl. 8:00 på telefon 4586 3311 eller på mail: gymnasiet@rungsted-gym.dk

Vi glæder os til at møde dig!