Dimission

Evaluering og kvalitetssikring

Evaluering og Kvalitetssikring på Rungsted Gymnasium

Formålet med kvalitetssystemet på Rungsted Gymnasium er at medvirke til at skabe en åben evalueringskultur som er praktisk anvendelig. Hensigten er, at sikre en systematisk og løbende selvevaluering med tilhørende opfølgningsplaner med henblik på positivt at udvikle og kvalitetssikre Rungsted Gymnasiums arbejdstrivsels- og læringsmiljø.Kvalitetssystemet tager udgangspunkt i en evalueringsplan som er udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om de gymnasiale uddannelser (BEK nr. 497 af 18/05/2017, kapitel 10).


Kvalitetssikringssystemet

I overensstemmelse med bekendtgørelse anvender Rungsted Gymnasium et kvalitetssikringssystem til at udvikle den enkelte elevs udbytte af undervisningen samt organisationen som helhed.

Kvalitetssikringssystemet på Rungsted Gymnasium består af

  1. En procedure for skolens systematiske og kontinuerlige selvevalueringer på nøgleområder samt opfølgningsplaner på evalueringerne.
  2. En kvalitetsudviklingsplan for hvilke områder der skal evalueres.

Systemet har således flere funktioner:

  1. Systemet er et redskab til at sikre overblik over kvaliteten af uddannelse og undervisning.
  2. Systemet giver et billede af hvordan Rungsted Gymnasium fungerer og klarer sig på udvalgte områder.
  3. Systemet sikrer at relevante interessenter og elementer inddrages i kvalitetsudviklingen.


Kvalitetsudviklingsprocedure

Kvalitetssikringsproceduren beskriver hvordan følgende foregår på Rungsted Gymnasium:

  • Udvælgelse af evalueringsområder
  • Opfølgning på evalueringer
  • Inddragelse af elever og aftagere
  • Offentliggørelse af evalueringer og opfølgningsplaner

 

LINK
Evaluering-og-kvalitetssikring-på-Rungsted-Gymnasium 2021 –