Dimission

Læse- og skrivevejledning

Læse- og skrivevejledning på RG

Som ny elev på Rungsted Gymnasium bliver du screenet for læse- og skrivevanskeligheder. Hvis resultatet viser, at man har udfordringer med at læse og/eller skrive, bliver man indkaldt til et møde med læsevejlederne.

Herfra bliver man tilbudt en ordblindetest. Hvis det viser sig, at man er ordblind, så tilbydes man digitale hjælpemidler, adgang til Nota samt hjælp i undervisningen.

Er man i folkeskolen erklæret ordblind, skal man oplyse om det i ansøgningen til gymnasiet eller til skolens læsevejledere, når man starter i 1.g. Så vil læsevejlederne indkalde til et møde, så man straks kan få adgang til Nota og de digitale programmer m.m.

Ved eksamener må man anvende de digitale hjælpemidler, som man har fået godkendt til brug i undervisningen.

Digital værktøjskasse til ordblinde på RG – der er SPS-godkendte*

Vi kan tilbyde digitale programmer til dig er/bliver SPS-godkendt. Programmerne omfatter fx IntoWords. Vil man anvende programmer som AppWriter skal man selv investere i dette.

Samtykkeerklæring (kommer snart).

*SPS er en forkortelse for ”Center for Udgående Kvalitetsarbejde og Specialpædagogisk Støtte”.
Læs om SPS-støtteformer og de hjælpemidler man kan få her.

 

Kontakt læsevejlederne 

Louise Ralfs

Louise Marie Ralfs (lm) Læsevejleder Biologi Dansk lm@rungsted-gym.dk

Rikke Andersen (ra)      Læsevejleder Dansk Spansk,              ra@rungsted-gym.dk