Dimission

Matematikscreening

Orientering om matematikscreening 

Matematikscreening foregår i skolens idrætshal – for alle 1.g-elever (begivenheden ligger i Lectio).

Ved prøven vil al internetadgang være lukket. Derfor er det DIT ansvar at få downloadet noter, du måtte have liggende i Lectio eller OneNote inden prøven.

Du skal sidde på din plads og være helt klar senest et kvarter før prøvens start.

Tilladte hjælpemidler: De hjælpemidler du bruger i den daglige matematikundervisning (bøger, hæfter, noter mv.).

Prøven:

Matematikscreeningen indgår som en del af afklaringen i forbindelse med jeres studieretningsvalg.

Prøven bliver udleveret i papirform og afleveres også i papirform. Det er ikke nødvendigt at have en printer. Vælger du alligevel at medbringe en, skal du være opmærksom på, at det kun er muligt at udskrive via et kabel, og skolen supporterer ikke din printer. Man må ikke låne hinandens printer.

Skolen sørger for papir, du skal bare sørge for at medbringe blyant, lineal og de tilladte hjælpemidler. Det er ikke muligt at låne hverken computer, printer, bøger, lommeregner og lignende.

Regler ved skriftlige prøver:

  • Al kommunikation er forbudt. Har du brug for at komme på toilettet, skal du række hånden op og spørge en vagt. Kommunikation mellem elever bliver betragtet som snyd og medfører bortvisning.
  • Under testen er det tilladt at spise.
  • Du må gerne høre musik, hvis du har downloadet musik og medbragt hovedtelefoner og under forudsætning af, at det ikke generer andre.
  • Du må kun forlade lokalet, hvis du skal på toilettet og kun efter aftale med vagterne.
  • Under testen er det ikke tilladt at anvende mobiltelefon. Mobiltelefoner, der er med hjemmefra, skal derfor slukkes helt og afleveres i mobilkassen ved indgangen til lokalet på eget ansvar.
  • Det er ikke muligt at forlade lokalet før kl. 12.

Sygdom:

Kan du på grund af sygdom ikke møde op, skal der omgående gives besked til skolen telefonisk på 4586 3311 fra kl. 8:00. Lægeattest eller lægeerklæring skal derefter fremskaffes og afleveres på Studiekontoret hurtigst muligt.