Opdatering på verserende pressesag mandag d. 03.09.2018

Opdatering på verserende pressesag mandag d. 03.09.2018

På Rungsted Gymnasium er vi i den forgangne uge blevet gjort bekendt med, at elever fra Rungsted Gymnasium i privat regi (og i deres fritid) afholder grænseoverskridende auditions forud fra de private såkaldte ”puttemiddage” eller ”dreng-pige middage”.

Onsdag morgen ser ledelsen i BT en historie om de nævnte ’puttemiddage’. Ledelsen tager skarpt afstand fra det koncept, som vi derfor straks reagerer på onsdag:

Kl. 11.45:             Ledelsen indkalder alle lærere til orientering. Her beder vi lærerne om, i samtlige klasser, at tale med eleverne om sagen.

Kl. 12.05:             Ledelsen indkalder samtlige 825 elever til fællesmøde, hvor vi opfordrer dem til at boykotte eller helt at gentænke det påtænkte arrangement, som det fremgår af pressen.

Kl. 12.15-13.00:   Lærerne taler med samtlige klasser om sagen.

Kl. 15.00:             Ledelsen sender en mail ud til samtlige forældre (forældrebrev nr. 1). Her tager vi igen skarpt afstand fra konceptet, og appellerer til, at samtlige forældre involverer sig aktivt i sagen ved at tale med deres søn/datter.

Vi får mange opbakkende tilkendegivelser fra forældregruppen på hurtig og handlekraftig indgriben. Forældre angiver, at de også tager afstand fra den adfærd, som er beskrevet i pressen, og at de vil tage ansvar for sagen derhjemme.

På baggrund af endnu en stort opsat forsideartikel i BT i dag lørdag, har ledelsen været samlet lørdag med det formål at yderligere skærpe indsatsen. Ingen skal eller må være i tvivl om den alvor, hvormed vi ser på den adfærd, der har været beskrevet i pressen.

Skærpet indsats betyder, at det fremover kan blive nødvendigt at skride til konkrete sanktioner i form af skriftlige advarsler og i yderste konsekvens bortvisning, jf. de nye studie- og ordensregler.

Det har vi skrevet til forældregruppen om i forældrebrev nr. 2 (udsendt lørdag d. 01.09 til samtlige forældre).’

Mandag d. 03.09:

Kl. 10:            Alle lærere holder møde om sagen og studie-og ordensreglerne

Kl. 10.15:       Elevrådet er indkaldt for at gennemgå studie-og ordensreglerne.

Kl. 12.05        Alle 825 elever er indkaldt til fælles orientering om sagen og de nye regler.

Kl. 12-13        Alle lærere gennemgår studie-og ordensreglerne i samtlige klasser.

Kl. 17.30        Ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Vi kan på ingen måde acceptere grænseoverskridende eller ekskluderende adfærd.

Det er dog vigtigt at understrege, at vi tror, at eleverne med denne store medieopmærksomhed, som deres adfærd har afstedkommet, i kombination med ledelsens kraftige afstandtagen og forældrenes indgriben på hjemmefronten, selv indser, at ethvert arrangement af den omtalte art må aflyses.

Ingen elever eller forældre må være i tvivl om skolens stærke værdier om fællesskab og gensidig respekt. Disse værdier er gennem den beskrevne totalt uacceptable adfærd fuldstændig blevet tilsidesat. Det vil vi som ledelse naturligvis ikke acceptere.

Vi vil holde alle opdateret på den videre udvikling.

På ledelsens vegne
Ruth Kirkegaard
Rektor,
rk@rungsted-gym.dk , mobil 22 38 51 41.