Orienteringsaften blev kæmpe tilløbsstykke

Mere end 500 gæster havde fundet vej til Rungsted Gymnasium torsdag den 17. januar, hvor skolen afholdt den årlige orienteringsaften for at præsentere, hvad gymnasiet har at byde på.

I rektor Ruth Kirkegaards tale på aftenen pointerede hun, at det er elevernes skole – og det skinnede klart igennem på hele aftenens første del af programmet. Det var 4 elever fra 2.g og 3.g der var værter på hele aftenen, de fortalte om de talrige sociale aktiviteter på skolen, det var eleverne fra 2.g der direkte fra deres studietur i Indien havde sendt en videohilsen hjem, det var eleverne der stod for alle de musiske indslag – og det var også 60 elever fra skolens idræt B hold, der overraskede hele salen ved pludselig at igangsætte et fedt Flash-Mob-Danseshow.

Skolens rektor Ruth Kirkegaard fortalte de kommende elever om hvorfor at skolen ikke kun er et lokalt gymnasium, men tiltrækker mange elever fra store dele af Nordsjælland. Årsagen findes i Skolens 3 Globale Studieretninger med undervisning og eksamen på engelsk i flere fag, Skolens store idrætsprofil med 100 elever på Team Danmark Ordning / idrætsordning og endelig Skolens Businessprofil, hvor elever kan kombinere en STX og en HHX i skolens virksomhedsklasse.

Kommende elever og forældre tog godt imod programmet, som sluttede med, at forældre og elever selv talte med lærere og elever på de forskellige studieretninger – og der var trængsel i de naturvidenskabelige lokaler efterfølgende, hvor både elever og forældre ønskede at se grønne gensplejsede bakterier og skolens laserapparater, mange elever ønskede at høre mere om de globale samfundsvidenskabelige studieretninger, eller høre mere om de mange sprog på skolen -herunder Japansk – og særligt mange forældre ønskede at vide mere om skolens store talent- og rejseprogram.

Rektor Ruth Kirkegaard var meget tilfreds med aftenen og vurderede, at de muligheder Rungsted Gymnasium har for at uddanne globale verdensborgere – med mange rejse- og talenttilbud blev taget godt imod, men slog også fast i sin tale, at det er hårdt at gå i gymnasiet og skolen stiller store krav til det faglige niveau – men er man klar til at honorere dem, så er skolen et overflødighedshorn af faglige og sociale tilbud.