Dimission

Pædagogisk praksis

– og indsatsområder

Strategien de sidste år har været at højne elevernes læring. Under navnet ’Den lærende elev’ har vi en arbejdet på flere forskellige indsatsområder – nedenfor er nogle af disse udfoldet:

Synlig læring

Alle lærere tilstræber at arbejde med synlig læring. Synlig læring har til formål at gøre undervisningen mere gennemsigtig og lettere tilgængelig for eleverne.

Faglig læsning 
Herunder arbejder vi med elevernes generelle læsekundskaber samt deres evne til at læse faglige tekster.