Pressemeddelelse: Innovativ, dynamisk ny rektor på Rungsted Gymnasium

Rungsted Gymnasiums nye rektor pr. 1. august 2018 hedder Ruth Kirkegaard. Ruth Kirkegaard, 49 år, som i dag er rektor på HF og VUC Nordsjælland, beskrives som en engageret, energisk og bidragende leder, med et innovativt blik for udvikling og forandring, der kan navigere mellem de til tider modsatrettede krav og ønsker, dagligdagen for en rektor byder på.

”Vi forventer ikke, at der politisk kommer til at blæse nye vinde i forhold til ungdomsuddannelsernes økonomiske tilskud. Vi forudser også øget konkurrence om eleverne, idet vi demografisk har faldende ungdomsårgange. Samtidig øges forventningerne til kvaliteten af ungdomsuddannelserne. Vi skal sende unge mennesker ud i voksenlivet med den bedste ungdomsuddannelse. Men det er ikke kun en ungdomsuddannelse, hvor de unge bliver fagligt kompetente, de skal også være menneskelig robuste, mentalt stærke og vigtigst af alt socialt dannede mennesker, der kan tage vare på vores samfund fremadrettet”, udtaler formand for Rungsted Gymnasiums bestyrelse Isabella Wedendahl. ”Derfor bliver Ruth Kirkegaard vores nye rektor. Hun deler vores værdier, vores mission og vores engagement.”

Ruth Kirkegaard har en Master i Offentlig Ledelse og har siden 2015 været rektor på HF & VUC Nordsjælland, hvor hun igennem de sidste tre år gennem en større strategisk indsats, har opnået en markant fremgang i antal ansøgere på skolen bl.a. gennem en offensiv kommunikationsstrategi på de sociale medier, et stærkt fokus på det faglige og sociale studiemiljø samt en massiv styrkelse af samarbejdet med alle eksterne partnere. Ruth var vicerektor på Allerød Gymnasium i ni år før hun blev rektor HF & VUC Nordsjælland.

”Jeg har fået en helt særlig chance for at være med til at udvikle Rungsted Gymnasium sammen med medarbejderne, ledelsen, bestyrelsen og eleverne, udtaler kommende rektor Ruth Kirkegaard. Rungsted Gymnasium er et attraktivt gymnasium, med et godt ry og en god opbakning fra det omgivende samfund og erhvervsliv” siger Ruth Kirkegaard.

Og hun fortsætter: ”Jeg glæder mig til at stå i spidsen for et veldrevet og udviklingsorienteret gymnasium. Med 11 forskellige studieretninger, talentprogrammer i ind- og udland, Innovation camps, Danmarks 3. største afdeling for Team Danmark elever og mange andre spændende tiltag, så er Rungsted Gymnasium både en attraktiv arbejdsplads og en spændende og enestående ungdomsuddannelse for eleverne”.

”Jeg ser frem til et tæt og konstruktivt samarbejde med de øvrige ledere og alle medarbejderne på skolen og jeg er overbevist om, at jeg kan bidrage til gymnasiets fortsatte udvikling. Med 12 års ledelseserfaring som rektor på VUC/HF Nordsjælland og vicerektor på Allerød Gymnasium, og før det, som lærer og studievejleder i den gymnasiale verden, så er gymnasiet den uddannelsesinstitution jeg kender bedst”.

Ruth Kirkegaard afslutter: ”Jeg har stor respekt for den opgave der ligger i, at efterfølge gymnasiets mangeårige Rektor Mogens Hansen. Mogens Hansen efterlader et veldrevet gymnasium, med en bred vifte af spændende og unikke undervisningstilbud til eleverne. Derfor ser jeg frem til at møde alle og jeg vil bruge den første tid på Rungsted Gymnasium til at lære gymnasiets kultur, værdier, og medarbejdere at kende”.

”Med Ruth Kirkegaard får vi en mangfoldig, empatisk og inkluderende leder med stor og relevant erfaring”, siger formand for Rungsted Gymnasiums bestyrelse Isabella Wedendahl, der har stået i spidsen for ansættelsesprocessen: ”Vi valgte fra start at benytte os af et eksternt bureau for at sikre størst mulig anonymitet og fortrolighed i processen, således at vi fik de bedste kandidater i spil til jobbet. Og det gjorde vi. Ruth har været oppe imod et meget stærkt felt af kandidater, – noget der i den grad har glædet os i bestyrelsen, da antallet af topkvalificerede ansøgere fortæller os, at Rungsted Gymnasium er eftertragtet. Vi er ganske enkle lækre!”

Bestyrelsesformand Isabella Wedendahl og kommende rektor Ruth Kirkegaard ser begge frem til det kommende samarbejde og Ruth Kirkegaard tilføjer, at hun glæder sig meget til at samarbejde med hele bestyrelsen og især møde alle medarbejderne, ledelsesgruppen – og ikke mindst de 820 gymnasieelever.

 

For yderligere information/spørgsmål kontakt:

Isabella Wedendahl tlf. 2129 4417

Ruth Kirkegaard tlf. 2238 5141