Dimission

RG-eleven

På RG arbejder både lærere og elever for at fremme og fastholde en kultur, hvor eleverne:

• Er motiverede for læring

• Er ambitiøse

• Er udholdende

• Er samarbejdsvillige

• Er engagerede

• Er innovative

• Er ansvarlige

• Indgår i faglige og sociale fællesskaber

• Møder til tiden og afleverer opgaver til tiden

• Finder en god balance mellem skoleliv og fritid