RG-gymnasieelever underviser i folkeskolen

Gymnasieelever underviser folkeskoleelever i tysk og fransk.

Det rullende gymnasium fra Rungsted Gymnasium kører de næste par måneder direkte ind i klasselokalet på kommunens skoler.

Gymnasieelever fra Rungsted Gymnasium overtager for en stund skoleskemaet på folkeskoler i Hørsholm i hele skoleåret 2019-20. I et unikt samarbejde mellem Rungsted Gymnasium og fremmedsprogslærerne på folkeskolerne vil gymnasieelever hjælpe især 8. og 9. klasseelever med at bøje franske verber og tyde tyske tekster.

Baggrunden for det utraditionelle samarbejde er at fremmedsprog som tysk og fransk bliver fravalgt af stadig flere elever i det ganske land. Man skal ikke have gået mange år i skole for at regne ud, at det snart kan medføre mangel på folk i erhvervslivet og andre steder, hvor gode tysk- og franskkundskaber er essentielle.

 

Tysk og fransk på skemaet

Nu forsøger tysk- og fransklærere fra det lokale og globale gymnasium, Rungsted Gymnasium, sammen med lærere fra kommunens folkeskole at tage sagen i egen hånd.

”Fremmedsprog er en af de vigtigste ressourcer i vores moderne globale samfund. Vi tror, at dette tiltag, hvor vores elever fra Rungsted Gymnasium kommer på besøg i folkeskolernes sprogklasser, åbner elevernes øjne for det spændende ved at kunne et fremmedsprog”, udtaler gymnasielærer i fransk Malene Kofod (Rungsted Gymnasium).

Og Marlene Kofod uddyber:

”Når elever underviser elever kommer der et nyt perspektiv på undervisningen, og vores elever kan inspirere folkeskoleeleverne på en måde, som er anderledes, end vi lærere kan. De bliver sproglige rollemodeller – noget vi i den grad har brug for til at skabe fremtidens kompetente sprogbrugere”.

 

Jonglering med tysk sprog

Første gang det rullende gymnasium ruller ud er den 9. oktober. Her får en klasse på Vallerødskolen besøg af gymnasieelever, der har tasken fyldt med kreative øvelser.

Det rullende gymnasium er et samarbejde mellem fremmedsprogslærerene på Hørsholms folkeskoler, Rungsted Gymnasium og Center for fremmedsprog. Initiativet varer i første omgang skoleåret ud.