RG Talent forårscamp 2018

RG Talent Camp Forår 2018 for over 100 tilmeldte elever.

Det var dejligt at se, at så mange elever havde lyst til at bruge en weekend på at søge faglige udfordringer, og skolen summede af liv i hele C-fløjen og på lærerværelset, som eleverne havde overtaget denne weekend. Der blev ialt afviklet 5 workshops: Intensiv Tysk (MN/JG), Intensiv Spansk (MM/VR), Avanceret Fransk (FP), Skr. Dansk for 3.g elever (RA) samt Mad til Milliarder (IM).

En stor tak til alle de involverede og engagerede lærere, som deltog i weekenden med nye tilbud og udfordrende didaktik – for uden dem var der ikke noget RG Talent !!!