Dimission

Rungsted Gymnasium åben for 50% af eleverne

Den politiske aftale, som er gældende fra tirsdag d. 6. april 2021 betyder, at alle elever kan møde i skole til indendørs undervisning efter en model med 50% fremmøde.

Ifølge retningslinjerne fra Børne- og Undervisningsministeriet skal det tilrettelægges, sådan at elever fremmøder 1 uge fysisk, hvorefter elever i den følgende uge har virtuel undervisning.

Samtidig må eleverne kun være til fysisk undervisning i deres stamklasse, hvorfor undervisningen på blandende hold (sproghold, kunstneriske og valgfag) fortsat er virtuelle i de kommende uger, mens det fra uge 17 igen er med blandede hold i skole – dog med 2 m-regel i klasselokalet. Samtidig bør lærerne undervise få klasser hver dag.
Derfor lægger vi nu nyt skema for de kommende 3 uger sådan, at alle klasser får hele blokdage. Det betyder, at klasserne kun har ét fag og én lærer hver dag.

Om 3 uger vil vi igen lægge nyt skema efter de gældende retningslinjer, som løbende ændrer sig. Her vil vi køre med halve blokdage.

 

Krav om test –

Rungsted Gymnasium som testcenter

Det er et ufravigeligt krav fra Sundhedsmyndighederne, at alle skal kunne fremvise en negativ corona-test, når man møder i skole. Testen må højst være 72 timer gammel, og det regnes fra det tidspunkt, testen er taget. Der er ikke noget krav til, hvilken test I anvender.

Derfor har RG siden torsdag d. 8. april tilbudt selvtest (næsetest med den korte næsepind) på skolen – med tilbud om næsetest hver mandag og torsdag. Det er helt frit for eleverne, om de fortsat vil lade sig teste i de regionale centre, eller de vil benytte sig af skolens test-selv system, kravet er alene, at eleverne lader sig teste.

Når vi tester på skolen, skal vi registrere elevernes testresultater, og de vil være synlige for eleven efter 24 timer på sundhed.dk, har vi fået oplyst. Vi har 5 supervisorer, som forestår instruktionen om selvtest ude i klasserne. Hvis man fortsat selv lader sig teste andre steder, er det helt fint. Man medbringer blot dokumentationen herfor på sin mobiltelefon.

De gældende retningslinjer betyder, at hvis en elev testes positiv, sendes eleven hjem. Viser en efterfølgende PCR-test sig også positiv, så skal hele klassen sendes hjem. Ikke før. Vi oplever i ny og næ falske positive test. I dag oplyser SSI, at det drejer sig om op til 45% af de positive svar, som altså er falsk positive.

Retningslinjerne i forhold til mundbind på skolen er helt, som vi kender dem. Alle bærer mundbind indenfor, men ikke når man sidder i sin klasse. Frokost skal ifølge retningslinjerne spises i egen klasselokale eller udenfor (med sin klasse). Kantinen vil være åben, dog har hver klasse fået tildelt ”kantinetid” en gang om dagen for at mindske smitte.