Rygepolitik

Formål

Rungsted Gymnasium vil gerne være med til at forebygge, at vores elever begynder at ryge i løbet af deres gymnasieforløb.

Derudover er det heller ikke tilladt at ryge på skolens område i henhold til lov om røgfri miljøer fra 2012.

Rygeforbuddet omfatter alle indendørs lokaliteter på skolen og alle udendørs områder på skolens matrikel. Rygeforbuddet gælder for alle – medarbejdere, elever og gæster. Forbuddet gælder også alternativer til cigaretter, for eksempel elektroniske cigaretter, dampcigaretter og snus.

Det er ikke muligt at dispensere fra lov om røgfri miljøer.

For elever betragtes overtrædelse af rygeforbuddet som en overtrædelse af studie- og ordensreglerne, der kan medføre sanktioner i form af fx udelukkelse fra fester, en skriftlig advarsel og i gentagelsestilfælde bortvisning eller udskrivning fra skolen.

Hjælp til rygestop

Vi henviser de unge til de tilbud, som Hørsholm kommune stiller til rådighed for deres borgere[1]:

Digitalt rygestop:

På hjemmesiden e-kvit.dk finder du e-kvit – dit digitale rygestopprogram. Her kan du teste din rygning og tilmelde dig det digitale rygestopprogram. Ved tilmelding opretter du en profil, hvor du fortæller programmet om dine rygevaner og planer om at blive røgfri. Med udgangspunkt i dine oplysninger sender e-kvit beskeder og opmuntringer på de rette tidspunkter. Efter den sværeste tid kommer der lidt færre beskeder, men du kan blive fulgt af programmet i helt op til et år.

Du kan også bruge E-kvit på din mobil. Hent E-kvit app’en i Microsoft Store, App Store eller på Google Play.

Tilbuddet er gratis og er udviklet i et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, Apotekerforeningen, Københavns Kommune og Sundhedsstyrelsen.

Stoplinjen:

STOPLINIEN er en national telefonrådgivning, der hjælper dig som gerne vil stoppe med at ryge eller dig som skal have hjælp til at vedligeholde dit rygestop. Telefonnummeret til rådgivningen er 80 31 31 31 eller SMS ”RYGESTOP” til 12 31, så bliver du ringet op. Se mere www.stoplinien.dk 

Individuelt rygestoptilbud med rygestopkonsulent

Ønsker du at kvitte røgen kan du få individuel vejledning af kommunens rygestopkonsulent.

Der planlægges fire mødegange af ca. en halv times varighed. De første to mødegange er man fortsat ryger, og bruger tiden på at planlægge sit rygestop. Allerede første mødegang bliver vi enige om en dato for dit rygestop. De to efterfølgende mødegange er du røgfri, og møderne omhandler, hvordan du fortsat holder kursen mod et nyt liv uden røg. Tilbuddet baserer sig på et koncept, som er udviklet af Kræftens Bekæmpelse.

For tilmelding eller mere information:

Terapeut Inge Brodersen, tlf. 4849 8610 eller mail: inb@horsholm.dk

Terapeut Mikkel Borch, tlf. 4849 8606 eller mail: mib@horsholm.dk

 


[1] https://www.horsholm.dk/borger/sundhed-sygdom-og-sygesikring/sundhedstilbud/rygestop