Samfundsfagsvidenskabelige studieretninger

Vi har følgende samfundsvidenskabelige studieretninger på dansk:

Verdensklassen: SAA-ENA

Global Politik & Økonomi: SAA-ENA

Vi har følgende delvist engelsk-sprogede samfundsvidenskabelige studieretninger:

Global Society Class: Social Science A-ENA

Global Politics & Economy: Social Science A -MAA

Se mere på studieretningsvælgeren og i vores RG Studieretningsfolder 2019-2022.