Sproglige studieretninger

Disse studieretninger er for dig, der ønsker at indgå i internationale sammenhænge, hvor dét at tale og forstå flere verdenssprog er nøglen til kommunikation og kulturforståelse. Du arbejder med sprog i sammenhæng med medier og samfundsforhold, både her i Danmark og i verden, og du bliver god til at anvende sprogene i praksis, dér hvor de tales. Sprogfagene supplerer hinanden godt. Der er stort spillerum for at tage spændende historiske eller aktuelle emner op i undervisningen. Se og høre mere om de sproglige studieretninger i filmen herunder:

 

Latin-American Global Class:
English A – Spansk A – Tysk B/Fransk B (delvist engelsksproget)

 

Sprog & Samfund med tysk: Engelsk A – Tysk A – Samfundsfag B
ELLER
Sprog & Samfund med fransk: Engelsk A – Fransk A – Samfundsfag B

 

Supersprog: Engelsk A – Spansk A – Tysk B/Fransk B

 

HØR lærerne fortælle om de sproglige studieretninger