Sproglige studieretninger

Disse studieretninger er for dig, der ønsker at indgå i internationale sammenhænge, hvor dét at tale og forstå flere verdenssprog er nøglen til kommunikation og kulturforståelse. Du arbejder med sprog i sammenhæng med medier og samfundsforhold, både her i Danmark og i verden, og du bliver god til at anvende sprogene i praksis, dér hvor de tales. Sprogfagene supplerer hinanden godt. Der er stort spillerum for at tage spændende historiske eller aktuelle emner op i undervisningen. Se og høre mere om de sproglige studieretninger i filmen herunder:

 

Sprog & Samfund
Engelsk A – Tysk A/Fransk A – Samfundsfag B

  

 

Supersprog
Engelsk A – Spansk A – Fransk B/Tysk B

 

Verdenssprog og Latin
Engelsk A – Spansk A – Latin C

 

  

Global studieretning – in English

Latin American Global Class
English A – Spansk A – Fransk B/Tysk B