Dimission

Statistik og nøgletal

Andel af studenterne på Rungsted Gymnasium, som 27 måneder efter studentereksamen, er i gang med en videregående uddannelse:

2015/2016:      RG 78% (landsgennemsnit 73 %)

2016/2017:      RG 85% (landsgennemsnit 71%)

2017/2018:      RG 81 %  (landsgennemsnit 70%)

Kilde: Uddannelsesstatik, UVM

 

Karaktergennemsnit på Rungsted Gymnasium. Fra uddannelsesstatistik, UVM.

Antal fuldførte studenter på Rungsted Gymnasium pr. år siden 2016. Fra uddannelsesstatistik, UVM