Alkoholpolitik

Vi tager ansvar!

Fælles kodeks for afholdelse af fester, cafeer, studieture og andre sociale arrangementer på ungdomsuddannelser.

Baggrund
Som led i det generelle dannelsesprojekt vi udfører på gymnasierne, afvikler gymnasierne
forskellige arrangementer med både et fagligt, dannende og socialt aspekt. Det være
sig studieture, musikcafeer og fester. Disse skal være inkluderende og foregå i en
ånd af fællesskab. Alle skal kunne være med og bidrage.
Det kan man ikke, hvis alkoholindtagelse bliver dominerende. Derfor sætter gymnasierne
gennem nærværende fælles kodeks ensartede rammer, der sikrer, at netop
fællesskabet er i højsædet ved alle aktiviteter på gymnasierne.
Vi vil med dette kodeks sætte rammer for, at der kan afvikles sociale aktiviteter med
begrænset indtagelse af alkohol, på en måde så det harmonerer med dansk kultur og
omgangsformer.

Kodeks
Alkohol er aldrig tilladt i den almindelige hverdag på gymnasiet. Kun ved særlige
aktiviteter, som er nævnt herunder, dispenseres der.
Studie- og introture:
Ved introture er det under ingen omstændigheder tilladt at indtage alkohol.
Studieture indgår i den almindelige hverdag, og derfor er alkoholindtagelse i denne
forbindelse ikke tilladt. Dog kan der – efter aftale mellem ledelsen og de deltagende
lærere – dispenseres herfor ved en afsluttende middag, hvor alkohol kan indtages i
begrænset omfang.

Fester og cafeer
Der afvikles højst 5 fester årligt på gymnasierne samt en afsluttende studentermiddag.
Derudover afholdes cafeer og andre former for performance (teater, musical og
lignende), hvor der kan være begrænset udskænkning af alkohol.
Desuden gælder følgende:
– Alle gymnasiefester er lukkede fester kun for gymnasiets elever
– Der er altid ansvarligt personale til stede ved fester og andre arrangementer
– Gratis vand er altid tilgængeligt ved gymnasiets arrangementer
– Elever der ved ankomsten til eller ved deres adfærd ved festen viser at have indtaget for
meget alkohol vil blive hjemsendt
– Den enkelte skole kan teste eleverne ved indgangen og sende dem hjem ved en
promille på mere end 0,5
– Sendes elever hjem fra fester, sker det ved kontakt til hjemmet
– Der udskænkes aldrig drikke med alkoholprocent højere end 5% ved fester. Dog
kan der ved middagen ved gallafest og ved studentermiddag efter eksamen
udskænkes vin.
Det er kun ved ovenstående typer arrangementer, der udskænkes alkohol.
Det forventes i øvrigt, at aktiviteter uden for skolen, som eleverne er del af og hvor de
fremstår som repræsentanter for gymnasiet, afvikles sobert og ordentligt. Gymnasierne er
ikke ansvarlige for adfærd i disse sammenhænge, men påtager sig et ansvar som
oplysende partnere, ved at forsøge at påvirke eleverne til god, respektfuld og fornuftig
adfærd.
Gymnasierne søger særligt gennem oplysning, at påvirke elevers indbyrdes
kommunikation om alkohol og arrangementer på sociale medier m.v. så denne
kommunikation bliver så inkluderende som muligt og udtrykker, at alle er velkomne i
fællesskabet.

Aftalen
Alle gymnasier har ved deres underskrivelse af nærværende kodeks valgt at
offentliggøre dette på egen hjemmeside, samt indarbejde bestemmelserne i gymnasiets
studie- og ordensregler. Tilsvarende informeres alle forældre om kodekset, så ingen
er i tvivl om det ansvar, vi påtager os i forhold til ungdomskulturen, og det ansvar
forælder og elever selv har.

På hjemmesiden signaleres deltagelse i initiativet ved, at gymnasiet bruger fremsendte
logo med teksten: Vi tager ansvar​! Alle gymnasier forpligter sig til at anvende
fremsendte logo. Nærværende beskrivelse af elementerne i kodekset linkes der til.
Kodeks tages op til revision årligt såvel mellem partnere som internt på
gymnasierne. Ethvert gymnasium vælger selv løbende, om man ønsker at være en del af
initiativet. Udtrædelse meddeles skriftligt til Gymnasiefællesskabet i Roskilde.
Kodeksets bestemmelser træder i kraft med virkning fra 1.august 2017.
Ønsker du yderligere informationer, er du velkommen til at kontakte
Gymnasiefællesskabet som videreformidler kontakt til de deltagende skoler.