Tag på individuelt studieophold i udlandet med RG Abroad


Har du lyst til en global, social & faglig udfordring?

Så tag med Rungsted Gymnasium på individuelle studieophold i udlandet. Vi kalder det: RG Abroad.


RG Abroad folder 2019-20 pdf

Til efteråret 2019 bliver det igen muligt at flytte to ugers undervisning til udlandet (du bruger en undervisningsuge samt en ferieuge, typisk efterårsferien!).

Studieopholdet foregår hos en af RG’s samarbejdspartnere ude i verden. Studieophold med RG Abroad er et spændende tilbud til dig, der har mod på unikke faglige, personlige & sociale udfordringer og er et godt supplement til den spændende undervisning, vi til dagligt tilbyder her på RG. Tanken bag RG Abroad er, at du som elev får en faglig, social & global oplevelse, der efterfølgende bidrager til at nuancere og kvalificere udbyttet af dit gymnasieforløb, men som også gerne skulle gavne Rungsted Gymnasium som helhed.

Efter de først tre år med RG Abroad er vores erfaring, at RG Abroad eleverne tager deres erfaringer og oplevelser med hjem til RG og på den måde er med til at styrke skolens globale profil. Desuden er mange elever kommet hjem med markant styrkede sprogkundskaber og øget motivation. Det har været til glæde for den enkelte elev, men har også været med til at styrke fagligheden og undervisningsmiljøet på klasser og hold og på skolen som helhed. RG lægger stor vægt på at være et ”socialt, globalt og udfordrende” gymnasium. RG Abroad opfylder alle 3 målsætninger på en gang ☺

RG Abroad folder 2019-20 pdf