Team Danmark

Rungsted gymnasium er udvalgt som et af de 8 gymnasier, der er Team Danmark uddannelsespartnere. Det skyldes, at vi har mange elever med en sportslig godkendelse fra Team Danmark og mange gode tilbud til Team Danmarkeleverne, der sikrer den nødvendige fleksibilitet i hverdagen. Fx mulighed for:

  • forlængede forløb
  • morgentræning
  • supplerende- og virtuel undervisning
  • individuelle afleveringsfrister i forbindelse med skriftlige opgaver
  • lektiehjælp
  • Vi har en særlig Team Danmark koordinator, der løbende støtter og hjælper eleverne

Formålet med Team Danmark-ordningen er, at give unge eliteidrætsudøvere mulighed for at kombinere idræt på et højt og tidskrævende niveau med en ungdomsuddannelse og samtidig få mest muligt ud af begge dele.

Skemaet lægges, så der er mulighed for morgentræning enten i direkte samarbejde mellem Rungsted Gymnasium og idrætsforbundene eller i klubregi.

Vi giver samtlige Team Danmark elever et teoretisk input, der kan hjælpe dem i deres idrætskarriere og når karrieren er slut.

Hertil kommer mulighed for ekstraundervisning ved Team Danmark-godkendt fravær og speciel vejledning af skolens Team Danmark-koordinator.

På Rungsted Gymnasium har vi Team DK elever fra mange forskellige idrætsgrene f.eks ridning, bueskudning, fodbold, ishockey, håndbold, basketball, golf, svømning og cykling.

Herudover er det muligt at vælge Idræt på B-niveau som valgfag som et 2-årigt forløb, hvor man yderligere kan fordybe sig i idræt. Det er muligt at vælge Idræt B som valgfag i alle studieretninger.

“Det at kunne være TeamDanmark elev betyder, at jeg både har tid til skolen og at dyrke idræt på højt plan, det betyder meget at have et gymnasium der bakker op om min sport”  (TD elev på RG)

Team Danmark

Ansøgning om Team Danmark-godkendelse skal ske via et web-baseret skema på Team Danmarks hjemmeside.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om optagelsesproceduren, kan du rette henvendelse til skolen eller direkte til skolens Team Danmark-koordinator.